CS | en

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Důležité odkazy

dulezite-biocev.pngdulezite-avcr.pngdulezite-ov.pngdulezite-tvt.png

BTU  › Aktuality

Grantové výzvy

  termín pro podání vyhlášení
MŠMT: VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-POLSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2020-2021 18. 6. 2019 18. 4. 2019
AZV ČR: VYHLÁŠENÍ JEDNOSTUPŇOVÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O ÚČELOVOU PODPORU MZ NA LÉTA 2020 - 2023 28. 6. 2019 15. 5. 2019
MŠMT: VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2020-2021 28. 6. 2019 5. 3. 2019
TAČR: Program TREND: vyhlášení 1. veřejné soutěže 11. 07. 2019 15. 05. 2019
MŠMT: Vyhlášení veřejné soutěže v programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION (2019LTAIN) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-indickou spolupráci 31. 07.2019 23. 3. 2019
H2020: Future Emerging Technologies (FET) Open

18. 9. 2019

13. 5. 2020

27. 10. 2017
EUREKA Network Projects All year around  
EMBO Lecture Grants

All year around

1. 2. & 1. 6. & 1. 10. Keynote Lecture by an EMBO Member

EMBO Courses & Workshops funding

- 1. 3. Conferences, Workshops, Practical Courses, Global Exchange lecture courses, EMBO/FEBS lecture courses, EMBO/EMBL Symposia

- 1. 8. Conferences, Workshops, Practical Courses, Global Exchange lecture courses

EMBO Fellowships

- All year around (short-term)

- 13. 2. & 14. 8. (long-term)

- ERS/EMBO: 31. 1. (long-term), 15. 4. & 1. 10. (short-term)
EMBO Young Investigator 1. 4. 2019  
H2020: Calls for projects under Horizon 2020   11. 12. 2013
Swiss National Science Foundation: International Short Visits All year around  
Fulbrightovo stipendium

- 1. 9. Stipendium pro postgraduální studium

- 1. 11. Stipendium pro vědce a přednášející, Fulbright-Masarykovo stipendium