CS | en

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Důležité odkazy

dulezite-biocev.pngdulezite-avcr.pngdulezite-ov.pngdulezite-tvt.png

Centrum molekulární struktury

Centrum molekulární struktury (CMS) sdružuje několik laboratoří poskytujících komplexní přístup ke studiu prostorové struktury, funkce a biofyzikálních vlastností biologických molekul. Společně s centrálními laboratořemi centra CEITEC je CMS sdruženo do České infrastruktury pro integrativní strukturní biologii (CIISB), národního přidruženého centra infrastruktury Instruct-ERIC (European Intergrated Structural Biology Infrastructure).

 

 

CMS poskytuje expertízu, měření a asistenci v následujícíh oblastech:

  • krystalizace biologických molekul
  • monokrystalová rentgenová difrakce
  • řešení krystalových struktur
  • mikrokalorimetrické techniky pro sledování interakcí a stability (ITC, DSC)
  • stanovení parametrů interakcí makromolekulárních látek (SPR)
  • určovaní primární sekvence bílkovin na mikrogramové úrovni a uspořádáni disulfidových můstků (FTMS)
  • charakterizace posttranslačních modifikací
  • mapování terciární a kvartérní struktury

 

Pro více informací kontaktujte Ing. Jana Dohnálka, Ph.D.

 

Výzkumní pracovníci, kteří se zasloužili o návrh a realizaci laboratoří CMS: Biofyzikální techniky - Bohdan Schneider (BTÚ), Krystalizace proteinů a nukleových kyselin a Difrakční techniky - Jan Dohnálek (BTÚ), Jarmila Dušková (BTÚ), Tomáš Kovaľ (BTÚ), Karla Fejfarová (BTÚ), Strukturní hmotnostní spektrometrie - Petr Novák (MBÚ).

 

Centrum molekulární struktury je finančně podporováno projektem MŠMT LM2015043 Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii (CIISB).