CS | en

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Důležité odkazy

dulezite-biocev.pngdulezite-avcr.pngdulezite-ov.pngdulezite-tvt.pngdulezite-tvt.png

BTU  › O ústavu

Časopis RB&E

 

Cíle a rozsah
rbe-logo.pngReprodukční biologie a endokrinologie (RB&E), si klade za cíl sloužit jako fórum pro šíření výsledků excelentního výzkumu v reprodukčních vědách.
 
RB & E představuje globální platformu pro reprodukční a vývojové biology, reprodukční endokrinology, imunology, theriogenology, specialisty na neplodnost, porodnictví, gynekology, andrology, urogynekology, specialisty na menopauzu, onkology reprodukčního traktu a reprodukční epidemiology.
 
Časopis pokrývá gametogenezi, fertilizaci, časný embryonální vývoj, interakce embryo-děloha, reprodukci, těhotenství, děložní biologii, endokrinologii reprodukce, kontrolu reprodukce, reprodukční imunologii, neuroendokrinologii, a veterinární a humánní reprodukční medicínu (kromě kazuistiky). Pokrývá všechny obratlovce.
 
RB&E zahrnuje i klinické obory, jako je patofyziologie reprodukce (např. sterilita, neplodnost a poruchy těhotenství, a reprodukčního traktu), změny související s věkem a poruchy reprodukčního traktu (např. peri-a postmenopauzálních období, inkontinenci a další např. vliv hormonální substituční terapie), nádory reprodukční tkáně (např. prostaty, vaječníků, dělohy, děložního hrdla, prsu), a vliv životní prostředí a pracovních rizik na reprodukci.
 
Otevřený přístup
Všechny články zveřejněné v Reprodukční biologie a endokrinologie (RB&E) jsou volně přístupné na internetu okamžitě po zveřejnění, a to bez poplatků za předplatné nebo registrace bariér.
 
Více informaci: http://www.rbej.com