CS | en

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Důležité odkazy

dulezite-biocev.pngdulezite-avcr.pngdulezite-ov.pngdulezite-tvt.pngdulezite-tvt.png

BTU  › O ústavu

O ústavu

Úvodní slovo

 

Cílem činnosti Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i. je základní výzkum v oblasti molekulárně biologických věd na špičkové úrovni a výhledově převod biotechnologických metod a molekulárních nástrojů k diagnostice a léčbě patologického stavu buňky do humánní medicíny, případně dalších důležitých oblastí lidské činnosti.

V lednu 2016 se ústav přestěhoval do nové budovy centra BIOCEV ve Vestci, které vzniklo za podpory operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (www.biocev.eu). Ústav je zapojen do dvou z pěti výzkumných programů centra. Chceme plně využít tuto příležitost k produkci špičkových vědeckých výsledků, které budou převedeny do klinické praxe.
 
 
Výzkumný program 3: Strukturní biologie a proteinové inženýrství
Cílem programu 3 je výzkum nových, biotechnologicky, diagnosticky a medicínsky zajímavých biomolekul, proteinů a nukleových kyselin, které mohou být připraveny metodami molekulární biologie a proteinového inženýrství.
Pochopení struktur studovaných molekul a jejich vzájemná interakce může pomoci v modifikaci jejich biologických aktivit a může být použita v diagnostice, jako léčivo nebo jiné materiály. 
 
 
 
Výzkumný program 5: Vývoj léčebných a diagnostických postupů
Sjednocujícími prvky výzkumného programu 5 jsou studium patologických stavů buňky, identifikace příčin těchto stavů, změny expresního profilu studovaných genů, detekce změn v lokalizaci a modifikaci určitých proteinů a identifikace dalších molekul ve vztahu k indukci patologie.
Cílem programu je vývoj postupů pro prevenci onemocnění, příprava nových metod pro monitorování a diagnostiku onemocnění a vývoj nástrojů pro molekulární terapii doprovodných patologických stavů.
 
Ústav dále v centru BIOCEV odpovídá za dvě servisní pracoviště - Centrum molekulární struktury a Gene Core - qPCR a dPCR.
 
Centrum molekulární struktury poskytuje komplexní přístup ke studiu prostorové struktury, funkce a biofyzikálních vlastností biologických molekul.
 
Gene Core – qPCR a dPCR servisní pracoviště se specializuje na poskytování služeb v oblasti qPCR, single cell analýzy, vysokokapacitní a digitální PCR a i přípravy NGS knihoven.