CS | en

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Důležité odkazy

dulezite-biocev.pngdulezite-avcr.pngdulezite-ov.pngdulezite-tvt.png

BTU  › O ústavu

Organizační struktura

Ředitelka doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc.
Zástupce ředitelky, vedoucí THS  Ing. Jan Škoda
   
Rada BTÚ AV ČR, v. v. i.
Předseda doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc.
Místopředseda Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.
   
Členové interní RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D. 
  Ing. Jan Dohnálek, Ph.D.
  RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D.
  RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D.
  Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.
   
Členové externí prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
  Univerzita Karlova
  doc. RNDr. Marek Minárik, Ph.D. 
  Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
  Mgr. Jiří Moos, CSc. 
  i&i Prague s.r.o.
  prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
  Univerzita Karlova
   
Tajemnice Monika Kopřivová
  monika.koprivova@ibt.cas.cz
Dozorčí rada BTÚ AV ČR, v. v. i.
Předseda RNDr. Martin Bilej, DrSc.
 

člen předsednictva Akademické rady AV ČR

Místopředseda RNDr. Petr Malý, CSc. (BTÚ)
   
Členové Ing. Miroslava Anděrová, CSc.
  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  Ing. Petr Bobák, CSc.
  Kancelář AV ČR
  Ing. Pavel Trefil, Ph.D., DrSc.
  BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s.
   
Tajemnice Leona Petržílková
  leona.petrzilkova@ibt.cas.cz
Vědecké skupiny - vedoucí
   
Laboratoř struktury a funkce biomolekul
Ing. Jan Dohnálek, Ph.D.
   
Laboratoř inženýrství vazebných proteinů RNDr. Petr Malý, CSc.
   
Laboratoř biomolekulárního rozpoznávání Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.
   
Laboratoř strukturní biologie  RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D.
   
Laboratoř strukturních proteinů RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D.
   
Laboratoř strukturní bioinformatiky proteinů Ing. Jiří Černý, Ph.D.
   
Laboratoř reprodukční biologie RNDr. Kateřina Hortová, Ph.D.
   
Laboratoř molekulární terapie prof. Ing. Jiří Neužil, CSc.
   
Laboratoř genové exprese prof. Mikael Kubista, Ph.D.
   
Laboratoř molekulární patogenetiky  RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D.
   
Laboratoř nádorové rezistence Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D. 
   
Servisní útvary
   
Kvantitativní a digitální PCR Ing. Lucie Langerová
   
Centrum molekulární struktury Frédéric Vellieux, Ph.D.
   
Servisní technologická laboratoř
Ing. Lukáš Werner, Ph.D.