CS | en

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Důležité odkazy

dulezite-biocev.pngdulezite-avcr.pngdulezite-ov.pngdulezite-tvt.png

BTU  › O ústavu

Organizační struktura

Ředitelka doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc.
Zástupce ředitelky, vedoucí THS  Ing. Jan Škoda
   
Rada BTÚ AV ČR, v. v. i.
Předseda doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc.
Místopředseda prof. Ing. Jiří Neužil, CSc.
   
Členové interní RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D. 
  Ing. Jiří Černý, Ph.D. 
  Ing. Jan Dohnálek, Ph.D. 
  Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc. 
  Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.
   
Členové externí prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. 
  Vysoká škola chemicko - technologická v Praze
  prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. 
  Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  RNDr. Marek Minárik, Ph.D. 
  Genomac, s.r.o.
  Mgr. Jiří Moos, CSc. 
  i&i Prague s.r.o.
   
Tajemnice Monika Kopřivová
  monika.koprivova@ibt.cas.cz
Dozorčí rada BTÚ AV ČR, v. v. i.
Předseda RNDr. Miroslav Flieger, CSc.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Místopředseda RNDr. Petr Malý, CSc. (BTÚ)
   
Členové doc. RNDr. Zdena Palková, CSc.
  Přírodovědecká fakulta UK v Praze
  RNDr. Karel Zelený, CSc. 
  M.G.P. spol. s r.o.
  Ing. Jiří Špička 
  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
   
Tajemnice Leona Petržílková
  leona.petrzilkova@ibt.cas.cz
Vědecké skupiny - vedoucí
   
Laboratoř struktury a funkce biomolekul
Ing. Jan Dohnálek, Ph.D.
   
Laboratoř inženýrství vazebných proteinů RNDr. Petr Malý, CSc.
   
Laboratoř biomolekulárního rozpoznávání Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.
   
Laboratoř strukturní biologie  RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D.
   
Laboratoř strukturních proteinů RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D.
   
Laboratoř strukturní bioinformatiky proteinů Ing. Jiří Černý, Ph.D.
   
Laboratoř reprodukční biologie RNDr. Kateřina Hortová, Ph.D.
   
Laboratoř molekulární terapie prof. Ing. Jiří Neužil, CSc.
   
Laboratoř genové exprese prof. Mikael Kubista, Ph.D.
   
Laboratoř molekulární patogenetiky  RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D.
   
Laboratoř nádorové rezistence Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D. 
   
Servisní útvary
   
Kvantitativní a digitální PCR Ing. Lucie Langerová
   
Centrum molekulární struktury Frédéric Vellieux, Ph.D.
   
Servisní technologická laboratoř
Ing. Lukáš Werner, Ph.D.