CS | en

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Důležité odkazy

dulezite-biocev.pngdulezite-avcr.pngdulezite-ov.pngdulezite-tvt.png

BTU  › Pro veřejnost  › Studenti

Studenti

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. se podílí na vzdělávání studentů ve všech stupních vysokoškolského studia z České republiky i ze zahraničí. Ve výzkumných skupinách se studenti pod vedením zkušených pracovníků učí experimentálním technikám a metodikám vědecké práce a přitom připravují svoji bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci. Vedoucí výzkumní pracovníci přednáší na řadě českých i zahraničních vysokých škol. Studijní programy BTÚ jsou připravovány ve spolupráci s českými vysokými školami - Univerzitou Karlovou, Vysokou školou chemicko-technologickou, Českým vysokým učením technickým, Českou zemědelskou univerzitou, Jihočeskou univerzitou. V současnosti pracuje na BTÚ přibližně 15 pregraduálních a 30 postgraduálních studentů.

 

PhD program Biotechnologického ústavu je součástí postgraduálního studia v biomedicíně, ve kterém je sdružena Univerzita Karlova a řada ústavů Akademie věd. PhD program využívá též možností VŠCHT.

Jednotlivé studijní obory jsou organizovány příslušnými oborovými radami. Studium musí být zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou disertační práce na příslušné vysoké škole.

 

Volné PhD pozice jsou zveřejňovány v sekci Pracovní příležitosti. Nabídky témat bakalářských či diplmových prací jsou k dispozici v informačních systémech spolupracujících fakult.