CS | en

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Důležité odkazy

dulezite-biocev.pngdulezite-avcr.pngdulezite-ov.pngdulezite-tvt.png

Návštěva zástupců Weizmann Institute of Science

V úterý 30. srpna 2016 navštívili Biotechnologický ústav AV ČR (BTÚ) dva zástupci Weizmann Institute of Science (WIS), prof. Irit Sagi a Dr. Jakub Abramson. K naší velké radosti přijal pozvání také izraelský velvyslanec v ČR Jeho Excelence Gary Koren. Hosté byli přivítáni ředitelem centra BIOCEV prof. Pavlem Martáskem a vedoucím laboratoře v BTÚ Dr. Bohdanem Schneiderem.

 

Dr. Schneider ve zkratce představil BTÚ a centrum BIOCEV a vyzdvihl bohatě vybavené servisní laboratoře a jejich napojení na Evropskou cestovní mapu velkých infrastruktur (ESFRI). Vyslovil přání vědců z BTÚ spolupracovat s vědci z WIS a sdílet znalosti především v oblasti proteinového inženýrství a strukturní biologie. Hosté poté navštívili několik laboratoří a hovořili s vědci o probíhajících projektech. Návštěva byla zakončena živou diskuzí mezi Jeho Excelencí Gary Korenem a vědci z WIS, BTÚ a BIOCEVu o možnostech společných výzkumných projektů, uspořádání workshopů a konferencí a realizaci výměnných pobytů především mladých vědců a studentů.

Dr. Schneider připomněl, že spolupráce mezi BTÚ a WIS již nabyla konkrétních obrysů v podobě zorganizování první WIS-BTÚ konference naplánované na 27.-29. listopadu tohoto roku, která svede dohromady vědce z oblasti proteinového inženýrství z obou institucí za účelem nalezení společných oblastí zájmu a definování témat kolaborativních výzkumných projektů.

Jedním z hlavních výstupů diskuze bylo konstatování, že vědecky ambiciózní projekty s potenciálními praktickými výstupy jsou v možnostech vědců z WIS a BTÚ. Aby vědci mohli dosáhnout vytyčených cílů, bude nicméně nutné zajistit dlouhodobou vládní podporu organizačního a především finančního rázu. Všichni účastníci setkání se shodli, že spolupráce obou institucí má velký potenciál a budou se snažit ji v rámci svých možností podpořit.

6. 9. 2016