CS | en

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Důležité odkazy

dulezite-biocev.pngdulezite-avcr.pngdulezite-ov.pngdulezite-tvt.png

Archív aktualit

10.10.2019

Instruct-ERIC workshop on Computational Approaches in Integration of Structural Biology Techniques

Ve dnech 8. - 10. října pořádal Biotechnologický ústav Akademie věd České republiky workshop financovaný evropskou výzkumnou infrastrukturou Instruct - ERIC o výpočetních přístupech v integraci technik strukturní biologie. Akce se účastnilo 20 registrovaných účastníků a 18 řečníků.8.10.2019

Naši vědci spolupracují na výzkumu HIF s letošním laureátem Nobelovy ceny Greggem Semenzou

Letošní Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu získávají Američané William G. Kaelin a Gregg L. Semenza a Brit Sir Peter J. Ratcliffe, jejichž objevy umožnily pochopit podstatu jednoho z klíčových adaptivních systémů pro život člověka a dalších živočichů. Odhalili totiž molekulární mechanismy, jejichž prostřednictvím buňky vnímají dostupnou hladinu kyslíku a reagují na ni.4.10.2019

Unikátní typ vazby enzymu bilirubin oxidáza je zásadní pro rozvoj biotechnologických aplikací

Zvýšená hladina bilirubinu - odpadního produktu metabolismu červených krvinek - v krvi může být symptomem onemocnění jater, jako jsou cirhóza a hepatitida nebo onemocnění žlučovodů.1.10.2019

Proteiny mimikující epitopy široce neutralizujících protilátek jako nadějná cesta k vývoji účinné vakcíny proti infekci virem HIV a onemocnění AIDS

AIDS je jedním z nejvíce devastujících onemocnění, které má na svědomí smrt více než 35 milionů lidí po celém světě.21.6.2019

Deregulovaná exprese HIF-1α může přispět k srdeční dysfunkci

Sympatický nervový systém hraje rozhodující úlohu při stimulaci srdeční frekvence a kontraktility srdce, čímž zajišťuje dostatečné zásobení tkání kyslíkem. Dysfunkce sympatiku přispívá k srdečním patologiím, jako je náhlá srdeční smrt ...20.6.2019

Instruct-ERIC workshop on Computational Approaches in Integration of Structural Biology Techniques

The Centre of Molecular Structure would like to invite you to workshop8.2.2019

Sluch bez rozlišení zvukových frekvencí: Genetická mutace ukazující omezenou schopnost reorganizace centrální sluchové dráhy

Naše smyslové orgány vytváří primární topografické mapy smyslových vjemů, které jsou přenášeny senzorickými neurony do mozku, (např. topografická mapa sítnice oka, dotekové vjemy kůže anebo tonotopická mapa sluchových frekvencí). Při poškození periferních smyslových orgánů je centrální nervový systém schopen určité kompenzace poškození topografických map a tvárnosti nervových spojení.5.12.2018

Nová role mitochondrií v nádorovém bujení

Vědci z Biotechnologického ústavu AV ČR v centru BIOCEV nedávno ukázali, že rakovinné buňky s poruchami mitochondriální DNA (mtDNA) si po vnesení do laboratorní myši musí obnovit respiraci „krádeží“ mitochondrií s nepoškozenou mtDNA z okolních, nerakovinných buněk.25.7.2018

XXIV. Symposium imunologie a biologie reprodukce

Sborník příspěvků si můžete prohlédnout zde.22.6.2018

Studie fáze I MitoTam-01 – informace pro pacienty

Co studie nabízí: experimentální léčbu přípravkem MitoTam, která je nemocnému podávána formou infuze do žíly. Jedná se o první podání člověku (tzv. fáze I klinického hodnocení), jehož hlavním cílem je stanovení bezpečnosti tohoto preparátu.