CS | en

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Důležité odkazy

dulezite-biocev.pngdulezite-avcr.pngdulezite-ov.pngdulezite-tvt.png

Archív aktualit

10.5.2016

Hodnocení výzkumné a odborné činnosti ústavu za období 2010-2014

V minulém roce prošel ústav Hodnocením výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010-2014.

 11.1.2016

Projekt Vnesení nových výzkumných metod do centra BIOCEV byl úspěšně ukončen

Na konci loňského roku byla ukončena realizace projektu „Vnesení nových výzkumných metod do centra BIOCEV“, jehož realizátorem je Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. Projekt byl financován z prostředků EU a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celková dotace na projekt přesáhla 32 milionů korun.

 11.1.2016

Pravidelné semináře

V sekci Pravidelné semináře byl zveřejněn aktualizovaný rozpis seminářů BTÚ, které se budou nově konat v centru BIOCEV.5.1.2016

Změna adresy ústavu

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. oznamuje změnu oficiální adresy od 1. 1. 2016: Průmyslová 595, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy12.10.2015

Vnesení nových výzkumných metod do centra BIOCEV

Dne 7. 10. 2015 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování projektu "Vnesení nových výzkumných metod do centra BIOCEV", jehož realizátorem je Biotechnologický ústav Akademie věd, v. v. i. Projekt bude financován z prostředků EU a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a celková dotace na projekt přesáhne 36 milionů Kč.3.9.2015

Program pravidelných seminářů

Oznamujeme zveřejnění programu pravidelných seminářů Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Program naleznete zde: http://www.ibt.cas.cz/o-ustavu/seminare-btu/index.html.10.6.2015

Nerovnoměrná distribuce microRNA uvnitř eukaryotických buněk - nový mechanismus, který může ovlivnit asymetrické dělení buněk

Ústřední otázka vývojové biologie spočívá v tom, jak z oplozeného oocytu vzniká komplexní organismus, který se skládá ze stovek různých buněčných typů. Klíčový mechanismus determinace a diferenciace buněčných typů spočívá v asymetrickém buněčném dělení, kdy dochází k nerovnoměrné distribuci biomolekul do dceřiných buněk, což následně určuje jejich buněčný osud.5.6.2015

Pumpička na kolo jako inspirace pro možnou léčbu nádorových onemocnění

Buněčné dělení je jeden ze základních mechanismů, které neustále probíhají ve všech živých organismech. Jeho poruchy mají za následek vážná onemocnění jako dědičné nebo nádorové choroby. Mezinárodnímu týmu vědců z České republiky, Německa a Nizozemska se nyní podařilo doplnit další dílek do skládačky molekulárních mechanismů nezbytných k pochopení, jak buněčné dělení funguje. O tomto výzkumu nedávno informovali v prestižním vědeckém časopisu Cell.5.6.2015

XXI. Symposium imunologie a biologie reprodukce

Sborník příspěvků si můžete prohlédnout zde.22.4.2015

Fotografie z dílny BTÚ na obálce ARS

Vydavatel přestižního časopisu Antioxidants & Redox Signaling (IF 8,499 za poslední 5 let) se rozhodl na obálku dubnového čísla tohoto časopisu (No. 11) umístit fotografii z článku, na kterém se podíleli vědci z Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i.