CS | en

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Důležité odkazy

dulezite-biocev.pngdulezite-avcr.pngdulezite-ov.pngdulezite-tvt.png

BTU  › Výzkum

BIOCEV

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. je od roku 2008 zapojen do projektu BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci). Na přípravě a realizaci projektu se podílí dalších pět ústavů Akademie věd ČR (Ústav molekulární genetiky, Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny a Ústav makromolekulární chemie) a dvě fakulty Univerzity Karlovy (Přírodovědecká fakulta a 1. Lékařská fakulta). Cílem projektu je realizace vědeckého centra excelence v oblasti biotechnologií a biomedicíny. Vybudování centra je z hlavní části financováno Evropským fondem regionálního rozvoje, ze kterého jsou prostředky poskytnuty prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

 

Ústav je zapojen do dvou z pěti výzkumných programů projektu BIOCEV - Programu 3: Strukturní biologie a proteinové inženýrství a Programu 5: Vývoj léčebných a diagnostických postupů.

 

Více informací o projektu BIOCEV naleznete na oficiálních webových stránkách projektu www.biocev.eu.

 

 

IBT Posters from BIOCEV Internal Conferences

 

01_Biocev_titulni.jpgTitulni_strana_2015.png