CS | en

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Důležité odkazy

dulezite-biocev.pngdulezite-avcr.pngdulezite-ov.pngdulezite-tvt.png

GA ČR:

GA19-17398S De novo vývoj bivalentních proteinů imitujících funkci interferonů lambda. 2019-2021.

 

MŠMT:

LTAUSA18197 Návrh, vývoj a testování bioinformatických nástrojů pro hodnocení kvality experimentálních a počítačových molekulárních modelů ve strukturní biologii, biotechnologii a farmacii. 2019-2022.

 

GA ČR:
GA16-20507S Interleukiny z rodiny interleukinu 10: Specificita a cílená modulace interakcí s receptory. 2016-2018.

 

MŠMT:

LM201547 ELIXIR CZ: Česká národní infrastruktura pro biologická data. 2016-2019.

 

GA ČR:
GAP305/12/1801 Molekulární mechanizmy asociace nového typu transponáz s repetitivními palindromickými sekvencemi. 2012-2014.

 

GA ČR:
GAP305/10/2184 Vztahy mezi strukturou a funkcí v proteinových interakcích. 2010-2014.

 

MŠMT:

LM2015043 INSTRUCT: Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii. 2016-2019.
 
GA ČR:
GAP205/12/P729 Vliv hydratačního obalu proteinů na stabilitu proteinových komplexů. 2012-2014.

 

MŠMT (program OP VK):

CZ.1.07/2.3.00/30.0020 Biotechnologický expert. 2012-2015.
 
GA ČR:
GAP302/10/0427 Produkce a charakterizace biologicky aktivního rekombinantního lidského ameloblastinu - proteinu indukujícího regeneraci a diferenciaci tvrdých tkání. 2010-2012.
 

MŠMT:
MEB021032 Komplexní strukturní analýza interakcí na rozhraní protein – nukleová kyselina unikátními bioinformatickými deskriptory. 2010-2011.