CS | en

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Důležité odkazy

dulezite-biocev.pngdulezite-avcr.pngdulezite-ov.pngdulezite-tvt.png

Granty

GA ČR:

GA19-11313S Mezidruhové srovnání RNA lokalizace v rámci vajíček pro objasnění regulace časného vývoje a asymetrického dělení buněk. 2019-2021.

 

GA ČR:

GA19-02046S Gliové buňky - klíčoví hráši v progresi amyotrofické laterální sklerózy. 2019-2021.

 

GA ČR:

GA18-21942S MikroRNA v poranění nervové soustavy: potenciální úloha a terapeutický význam. 2018-2020.

 

GA ČR:

GA18-24753Y Vlastnosti horizontálního transferu mitochondrií u rakoviny. 2018-2020.

 

GA ČR:

GA17-24441S Molekulární mechanismy během vývoje nádoru a hojení poranění studované profilováním na úrovni jednotlivých buněk. 2017-2019.
 
GA ČR:
GA17-04034S Klíčové signální dráhy regulující proliferaci a diferenciaci NG2 gliových buněk v poškozené nervové tkáni mozku. 2017-2019.
 

GA ČR:

 

GA16-07500S Distribuce biomolekul studovaná v jednotlivých buňkách a vnitrobuněčně u časných stádií drápatky pro objasnění mechanismu asymetrického dělení. 2016-2018.
 
GA ČR:
GA16-10214S Změny difuzivity mozku, složení extracelulární matrix a fyziologie gliových buněk v průběhu stárnutí - dopad na patogenezi ischemického poškození. 2016-2018.
 
GA ČR:
GA15-08239S Diagnostická, prediktivní a prognostická role mikroRNA u rektálního karcinomu. 2015-2017.

 

MŠMT:
LH15074 Objasnění mechanismu asymetrického dělení buněk za pomoci vajíček drápatky jako modelového systému. 2015-2017.
 
GA ČR:
GA13-02154S Profilování genové exprese a funkční charakterizace subpopulací gliových buněk po ischemickém poškození mozku. 2013-2016.
 

MŠMT:

LK21305 NO signalizace během časného vývoje a regenerace. 2013-2015.

 

GA ČR:
GAP304/12/1585 Molekulární charakteristiky DNA opravy v nádorových tkáních karcinomu tlustého střeva a konečníku. 2012-2015.

 
MŠMT (program OP VK):
CZ.1.07/2.3.00/30.0045 Biotechnologický expert v oblasti strukturní biologie a genové exprese. 2012-2015.
 
MŠMT:
ME10052 Molekulární profilování fibrocytů u idiopatické plicní fibrózy. 2010-2012.
 
GA ČR:
GAP303/10/1338 Regulace buněčného objemu u gliových buněk v průběhu ischemie/reperfúze mozku. 2010-2012.
 
FP7, MŠMT:
HEALTH-F5-2008-222916, 7E09019 Standardisation and improvement of generic pre-analytical tools and procedures for in vitro diagnostics. 2009-2012.
 
IGA MZ ČR:
NS9976 Sledování exprese genů v cirkulujících nádorových buňkách (CTC) u karcinomu prsu jako součást procesu individualizace léčby a časné detekce metastatického procesu. 2009-2011.
 
GA AV ČR:

IAA500970904 Exprese miRNA během časného vývoje drápatky a degradace mRNA. 2009-2011.

 

GA ČR:
GA301/09/1752 Tvroba prostorovo-časových molekulárních gradientů v časném vývoji drápatky (Xenopus). 2009-2011.

 

GA AV ČR:
IAA500520809 Mechanismy časné diferenciace embryonálních kmenových buněk. 2008-2010.