CS | en

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Důležité odkazy

dulezite-biocev.pngdulezite-avcr.pngdulezite-ov.pngdulezite-tvt.png

Petr Malý

MŠMT (program OP VVV):

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397 Centrum pro rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika (CEREBIT). 2018-2022.

 

AZV ČR:

16-29738A Detekce cirkulujících nádorových buněk (CTC) u pacientů s adenokarcinomem plic pomocí mikrofluidního čipu. 2016-2019.

 

AZV ČR:

16-30299A Nanoliposomální systémy pro rychlou diagnostiku trombu pomocí MRI. 2016-2019.

 

AZV ČR:

16-27676A Imunomodulační ligandy cílené na prozánětlivou dráhu IL-23/Th17 jako nový nástroj k vývoji zevních antipsoriatických léků. 2016-2019.

 

AV ČR:

SAZU-16-01 Využití bakterií mléčného kvašení k produkci nových terapeutických proteinů odvozených od struktury albumin vážící domény a k jejich uvolňování ve střevě. 2016-2018.

Partnerské pracoviště: Jozef Stefan Institute, SAZU, Slovinsko

 

AZV ČR:

15-32198A Příprava rekombinantních mimotopů indukujících neutralizační protilátky proti HIV-1 gp120 glykoproteinu pomocí technologie vysokoafinitních ligandů. 2015-2018.

 

TA ČR (program EPSILON):

TH01010837 Vývoj unikátních vakcín proti závažným onemocněním zvířat. 2015-2016.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (program TIP):
FR-TI4/667 Vývoj nových vazebných biomolekul pro in vitro diagnostické použití v onkologii. 2012-2014.

 

GA ČR:
GAP303/10/1849 Imunomodulační ligandy potlačující funkci lidského IL-23. 2010-2013.

 

 

Peter Šebo

GA AV ČR:
KAN200520702 Nanoimunosenzory pro detekci cytokinů. 2007-2011.