CS | en

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Důležité odkazy

dulezite-biocev.pngdulezite-avcr.pngdulezite-ov.pngdulezite-tvt.png

Laboratoř molekulární patogenetiky

 

gabriela-pavlinkova.jpg
 
Vedoucí
RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D.
 
Vědecké zaměření
Náš výzkumný program je zaměřen na (i) analýzu molekulárních mechanizmů v patologických změnách spojených s diabetem mellitem a (ii) analýzu molekulárních změn vedoucích k abnormálnímu embryonálnímu vývoji. Za použití zvířecích modelů a analýz genové exprese detekujeme možné cílové molekuly pro vývoj preventivních a diagnostických strategií.

V roce 2011 bylo odhadováno, že v Evropě 53 milionů lidí má diabetes mellitus, což představuje 8.1% populace. Oba typy, typ 1a typ 2, diabetu mellitu jsou spojovány s hlavními rizikovými faktory pro zdraví jedince, jako je hypertenze, hyperlipidemie, obezita, trombóza, neuropatie, nefropatie, endoteliální dysfunkce a mikrovaskulární patologie. Hyperglycémie aktivuje poškození tkání, které zahrnují mikrovaskulární komplikace spojované s diabetickou kardiomyopatií, myokardiálním infarktem a diabetickou nefropatií. Hypoxie je jedním z dalších patofyziologických faktorů, které jsou spojované s diabetickými komplikacemi. Transkripční odpovědi na hypoxii jsou regulované hypoxií indukovaném faktoru 1 (HIF-1). HIF-1 reguluje přes 800 cílových genů, které jsou zapojeny v buněčné proliferaci, angiogenezi, metabolizmu a apoptóze. HIF-1 je složený ze dvou podjednotek, regulované HIF-1α podjednotky a konstitutivně exprimované HIF-1β podjednotky. Cílem našeho výzkumu je určení role HIF-1α v molekulárních odpovědích na diabetické prostředí. Provádíme analýzy srdečních změn spojených s diabetickou kardiomyopatií. Dále nás zajímají změny vyvolané diabetickým prostředím v ledvinách vedoucí k diabetické nefropatii.  

Diabetes je také vážnou komplikací pro vyvíjející se embryo. Diabetická těhotenství jsou spojována se zvýšeným výskytem vrozených vad srdce, nervové trubice a kaudálním syndromem v porovnání s nediabetickými těhotenstvími. Diabetické prostředí v průběhu těhotenství ovlivňuje tzv. fetální programování a má neblahý vliv na děti a dospělé jedince z diabetických těhotenství, protože zvyšuje riziko diabetu a metabolického syndromu u těchto jedinců. Molekulární mechanizmy, které vedou ke změnám během embryonálního vývoje, jsou stále neznámé. Našim cílem je identifikovat klíčové molekuly, které ovlivňují změny v embryu v diabetickém prostředí.  Za použití myších modelů a analýz genové exprese se nám podařilo identifikovat některé cílové geny, které přispívají k srdečním defektům v diabetické embryopati a také s velkou pravděpodobností k srdečním dysfunkcím u dospělých jedinců. 
 
Náš druhý projekt je zaměřen na analýzy transkripční regulace v neurosenzorovém vývoji embrya. Naším cílem je identifikace genů a signálních drah, které jsou nezbytné pro vývoj specifických buněčných typů vnitřního ucha. Toto je kritický krok k pochopení patofyziologických procesů u sluchových defektů, které jsou spojovány se smrtí sluchových buněk, neuronů a se ztrátou nervových kontaktů. Přibližně 71 milionů Evropanů trpí poškozením a nebo ztrátou sluchu. Za pomoci myších transgenních mutantů analyzujeme interakce a spolupráci transkripčních faktorů ISLET1, SOX2 a bHLH neurosenzorových specifikačních faktrorů ve vývoji neurálních a senzorových linií ve vnitřním uchu.

                                                                                                                  

Výzkumný projekt BIOCEV - Molekulární patogenetika
Projekt identifikuje klíčové molekuly pro prevenci, diagnózu a možnou terapii zdravotních komplikací diabetes.
Cíle:
  • Objasnit molekulární mechanismy diabetické embryopatie a s ní spojené vrozené malformace
  • Vypracovat nové postupy pro prevenci a diagnózu zdravotních komplikací způsobených diabetickým těhotenstvím
  • Analýzy molekulárních mechanismů působení diabetu na dospělé srdce a ledviny, diabetická kardiomyopatie a nefropatie

                                                                                                                  

Vybrané publikace

Bohuslavova, R., Dodd, N., Macova, I., Chumak, T., Horak, M., Syka, J., Fritzsch, B., Pavlinkova, G. Pax2-Islet1 Transgenic Mice Are Hyperactive and Have Altered Cerebellar Foliation. Molecular Neurobiology, 54(2): 1352-1368, 2017. doi: 10.1007/s12035-016-9716-6. ISSN 0893-7648.

 

Chumak, T., Bohuslavova, R., Macova, I., Dodd, N., Buckiova, D., Fritzsch, B., Syka, J., Pavlinkova, G. Deterioration of the Medial Olivocochlear Efferent System Accelerates Age-Related Hearing Loss in Pax2-Isl1 Transgenic Mice. Molecular Neurobiology, 53(4): 2368-2383, 2016. doi: 10.1007/s12035-015-9215-1. ISSN 0893-7648.

 

Ornoy, A., Reece, E. A., Pavlinkova, G., Kappen, C., Miller, R. K. Effect of maternal diabetes on the embryo, fetus, and children: Congenital anomalies, genetic and epigenetic changes and developmental outcomes. Birth Defects Research Part C: Embryo Today, 105(1): 53-72, 2015. doi: 10.1002/bdrc.21090. eISSN 1542-9768.

 

Bohuslavova, R., Skvorova, L., Sedmera, D., Semenza, G. L., Pavlinkova, G. Increased susceptibility of HIF-1α heterozygous-null mice to cardiovascular malformations associated with maternal diabetes. J Mol Cell Cardiol., 60C: 129-141, 2013.
 
Salbaum, J. M., Kruger, C., Zhang, X., Delahaye, N. A., Pavlinkova, G., Burk, D. H., Kappen, C. Altered gene expression and spongiotrophoblast differentiation in placenta from a mouse model of diabetes in pregnancy.  Diabetologia, 54(7): 1909-1920, 2011.
 
Bohuslavova, R., Kolar, F., Kuthanova, L., Neckar, J., Tichopad, A., Pavlinkova, G. Gene expression profiling of gender differences in HIF1-dependent adaptive cardiac responses to chronic hypoxia. J Appl Physiol., 109(4): 1195-1202, 2010.
 
Kappen, C., Kruger, C., Salbaum, J. M.,  Pavlinkova, G. Analysis of Altered Gene Expression in Diabetic Embryopathy. In McQueen, Ch. A., Comprehensive Toxicology, volume 12, pp.117-133, Oxford: Academic Press, 2010.
 
Patenty
 
U.S. Patent number: 5800991