CS | en

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Důležité odkazy

dulezite-biocev.pngdulezite-avcr.pngdulezite-ov.pngdulezite-tvt.pngdulezite-tvt.png

Laboratoř strukturních proteinů

 
Vedoucí:
RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D.
 
Vědecké zaměření
Strukturní proteiny, jež tvoří cytoskeletální sítě, zajišťují rigiditu jinak tekutému buněčnému obsahu a jsou zároveň schopné, jako celek, generovat mechanickou sílu. Cytoskelet je proto nezbytný pro celou řadu základních buněčných procesů, jakými jsou například buněčné dělení, motilita a nebo morfogeneze. Není však jasné, jak jednotlivé složky cytoskeletu pracují dohromady jako systém, aby svým kolektivním působením zajistily bezchybné fungování cytoskeletálních sítí během těchto buněčných procesů.
 

Abychom odpověděli na tyto otázky využíváme v našem výzkumu strategii stavění systému “zdola-nahoru”. Používáme purifikované strukturní proteiny, jednotlivé prvky daného systému, které pak kombinujeme in vitro do funkčních systémů. Takto rekonstituované systémy pak zkoumáme pomocí pokročilých biofyzikálních metod až na úroveň jedné molekuly. Naším cílem je kvantitativně porozumět molekulárním mechanizmům, jež tvoří základ daného cytoskeletálního systému. Za tímto účelem doprovázíme naše experimenty matematickým modelováním.

Náš výzkum je zaměřen na souhru mezi molekulárními motory, jež aktivně generují vzájemný pohyb mikrotubulů, a proteiny, jež spojují mikrotubuly pouze pasivně. Hledáme odpověď na otázku, jak souhra mezi těmito dvěma hráči ovlivňuje přetváření mirotubulárních sítí.

                                                                                                                  

Výzkumný projekt BIOCEV - Strukturní proteiny a jejich komplexy

Projekt se zabývá studiem prostorových struktur, stabilit a interakcí vybraných strukturních proteinů a objasněním souvislostí mezi strukturou a funkcí těchto molekul ve zdravé i patologicky změněné buňce.
Cíle:
  • Stanovení struktur a stabilit vybraných strukturních proteinů
  • Nalezení vztahu mezi strukturou a funkcí u vybraných strukturních proteinů

                                                                                                                  

Vybrané publikace

 

Schmidt-Cernohorska, M., Zhernov, I., Steib, E., Le Guennec, M., Achek, R., Borgers, S., Demurtas, D., Mouawad, L., Lansky, Z., Hamel, V., Guichard, P. Flagellar microtubule doublet assembly in vitro reveals a regulatory role of tubulin C-terminal tails. Science 363(6424): 285-288, 2019. doi: 10.1126/science.aav2567. ISSN 1095-9203.

 

Siahaan, V., Krattenmacher, J., Hyman, A.A., Diez, S., Hernandez-Vega, A., Lansky, Z., Braun, M. Kinetically distinct phases of tau on microtubules regulate kinesin motors and severing enzymes. Nature Cell Biology 21(9): 1086-1092, 2019. doi: 10.1038/s41556-019-0374-6. ISSN 1476-4679.

 

Lüdecke, A., Seidel, A.M., Braun, M., Lansky, Z., Diez, S. Diffusive tail anchorage determines velocity and force produced by kinesin-14 between crosslinked microtubules. Nature Communications 2018 Jun 7;9(1):2214. doi: 10.1038/s41467-018-04656-0. ISSN 2041-1723.

 

Braun, M., Lansky, Z., Szuba, A., Schwarz, F. W., Mitra, A., Gao, M., Ludecke, A., Rein ten Wolde, P., Diez, S. Changes in microtubule overlap length regulate kinesin-14-driven microtubule sliding. Nature Chemical Biology, 13: 1245-1252, 2017. doi: 10.1038/nchembio.2495. ISSN 1552-4450.

 
Lansky, Z., Braun, M., Lüdecke, A., Schlierf, M., ten Wolde, P. R., Janson, M. E., Diez, S. Diffusible Crosslinkers Generate Directed Forces in Microtubule Networks. Cell, 160(6): 1159-1168, 2015. doi: 10.1016/j.cell.2015.01.051. ISSN 0092-8674.
See also Preview by David Odde, Cell, 160(6): 1041-43, 2015.

Braun, M., Lansky, Z., Fink, G., Ruhnow, F., Diez, S., Janson, M. E. Adaptive braking by Ase1 prevents overlapping microtubules from sliding completely apart. Nature Cell Biology, 13(10): 1259-64, 2011. doi: 10.1038/ncb2323. ISSN 1465-7392.

Verbrugge, S., Lansky, Z., Peterman, E. J. G. Kinesin’s step dissected with single motor FRET. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 106(42): 17741-6, 2009. doi: 10.1073/pnas.0905177106. ISSN 1091-6490.