Proteiny Myomediny MBA pomáhají při diagnostice pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem

10. 05. 2024

Datum konání akce:
10. 05. 2024 | 15:29 - 15:29

Tým z Laboratoře inženýrství vazebných proteinů se svými spolupracovníky z Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) zveřejnil článek popisující vytvoření kolekce malých vazebných proteinů nazvaných Myomediny MBA, které rozšiřují sbírku detekčních nástrojů pro diagnostiku pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC). Myomediny MBA zlepšují detekci PD-1 pozitivních buněk in vitro, a to na řezech vzorků nádorové tkáně, a umožňují citlivou detekci PD-1 populací při monitorování použitím pozitronové emisní tomografie in vivo (PET/CT).

Tumor infiltrující T lymfocyty (TIL) exprimující receptor programované buněčné smrti 1 (PD-1) jsou významným prediktivním znakem pro použití účinné léčby pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC). Pro vysokou účinnost a klinickou odpověď na blokační terapii (ICI) je nezbytné zmapovat PD-1 pozitivní buněčnou populaci a zhodnotit infiltraci TIL v nádorové tkáni před rozhodnutím o strategii léčby. Využitím řízené evoluce jsme vytvořili sadu malých vazebných proteinů odvozených z domény Myomedinu randomizací aminokyselin β-listu, nazvaných MBA ligandy, které jsou specificky zacíleny na PD-1. Nejlepší MBA ligandy vykazují specifickou vazbu na lidský a myší PD-1, což nabízí slibnou cestu pro selektivní in vitro diagnostiku biopsií nádorové tkáně a dostatečnou citlivost pro in vivo mapování PD-1+ populací v reálném čase pomocí zobrazování pozitronovou emisní tomografií (PET/CT).

Graphical_abstract_Mierzwicka_et_al

Více informací naleznete zde:  https://rdcu.be/dG8UU