Plán rovných příležitostí

Plán rovných příležitostí je strategickým dokumentem, který pomůže systematicky řešit případné genderové (ne)rovnosti v instituci a který přinese do budoucna také strukturální a kulturní změny. Je závazkem věnovat se podpoře genderové rovnosti a implementovat tuto oblast také jako součást strategie rozvoje a řízení organizace.