Poskytování informací ze zákona

 
Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
V souladu s usnesením vlády č. 875 ze dne 6.9.2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uvádíme požadované informace:
 

Adresa pro doručování analogových dokumentů a přenosných technických nosičů dat, kde lze podat písemnou žádost o informace:

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., Sekretariát ředitele, Průmyslová 595, 252 50 Vestec
 
Telefon: 325 873 700
Úřední hodiny: po-pá 9:00-11:00
 
Formulář žádosti pro podání žádosti o informace a místo, kde jej lze získat:
  • Formulář lze získat na sekretariátu ředitele.
  • Elektronická verze formuláře ke stažení zde.

Datové formáty, v nichž se dokumenty přijímají v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:
ods, odp, txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpg/jpeg, png, tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp3

Pracoviště přijímá dokumenty v digitální podobě:
1) prostřednictvím e-mailové adresy elektronické podatelny: podatelna@ibt.cas.cz
2) prostřednictvím datové schránky (ID gmim6wb)
3) osobně na médiu pro přenášení elektronických dokumentů (CD, DVD, USB)

Pracoviště nezpracovává dokumenty, pokud obdrží elektronický dokument, který není dostupný podatelně a pracovišti se nepodaří ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit.

Pracoviště nezpracovává analogové dokumenty, které nejsou dostatečně uživatelsky vnímatelné (např. neúplné, nečitelné nebo jinak poškozené), a pracovišti se nepodaří ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit nebo nelze odesílatele určit.

O přijetí elektronického dokumentu se škodlivým kódem a odeslání vyrozumění odesílateli se vede zvláštní evidence.