OP PIK

01. 01. 2020

Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Poskytovatel: MPO
Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program: INOVACE - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví (Inovace - Výzva II)
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0007112
 
Cílem projektu je posílení inovační výkonnosti a zvýšení konkurenceschopnosti BTÚ prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví.
Na projekt je poskytována podpora EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.