OP VK

22. 05. 2020

Biotechnologický expert (aka BioExpert)
Poskytovatel: MŠMT
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0020
Realizační tým:
Dr. Tatsiana Charnavets (postdoktorand)
Dr. Nicole Dodd (postdoktorand)
Ing. Hana Hejnalová (administrátor)
 
Cílem projektu bylo podpořit vytvoření kvalitního biotechnologického vědeckého týmu integrací dvou vynikajících postdoktorálních vědců. Postdoktorandi působili na primární cílovou skupinu, vědecké pracovníku BTÚ nejprve pracující v inkubátoru ve Vestci a po otevření centra BIOCEV na pracovníky BTÚ a pracovníky BIOCEVu. Spolupráce postdoktorandů, mentorů a cílové skupiny umožnila vybudovat silný a unikátní expertní tým schopný aplikovat nejmodernější metody biotechnologického výzkumu. Postdoktorandi se rovněž účastnili působení na cílovou skupinu studentů a pracovníků Jihočeské univerzity, účastnili se pravidelné výuky a organizovali na půdě JU dva specializované semináře.
Výsledkem projektu bylo zvýšení vzdělání, kvalifikace a konkurenceschopnosti cílových skupin, zavedení pokročilých metod do biotechnologického výzkumu, získání nových výsledků a jejich publikace a podpora dalšího kariérního rozvoje postdoktorandů.
Časově byl projekt sladěn s náběhovou fází projektu OP VaVpI BIOCEV.
 
 
Biotechnologický expert v oblasti strukturní biologie a genové exprese (aka BioGen)

 

Poskytovatel: MŠMT
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0045
Realizační tým:
Ing. Hana Hejnalová (administrátor)
 
Cílem projektu bylo zkvalitnění vědeckého výzkumu v Biotechnologickém ústavu AV ČR, v. v. i. (dále BTÚ) integrací dvou mladých, ale již etablovaných postdoktorálních vědců do jejich vědeckých týmů. Postdoktorandi působili na primární cílovou skupinu, vědecké pracovníku BTÚ nejprve pracující v inkubátoru ve středočeském Vestci a po otevření centra BIOCEV, projektu OP VaVpI BIOCEV (velká centra mezinárodní excelence), na všechny pracovníky BTÚ a vybrané ostatní pracovníky BIOCEVu. Každodenní spolupráce postdoktorandů, jejich mentorů a vědců BTÚ pomohla na BTÚ vybudovat silný a v rámci České republiky unikátní expertní tým schopný aplikovat nejmodernější metody molekulární, buněčné a strukturní biologie na řešení biotechnologických vědeckých problémů.
Postdoktorandi byli vybráni z řad talentovaných absolventů doktorských studijních programů. Výsledkem působení postdoktorandů v rámci projektu bylo vzdělání cílových skupin, předání zkušeností, zavedení pokročilých, dosud neuplatněných metod a technologií do biotechnologického výzkumu, získání nových výsledků a jejich publikace v impaktovaných časopisech, integrace výzkumných aktivit v rámci jedné instituce vedoucí ke zvýšení kvalifikace a konkurenceschopnosti cílových skupin. V neposlední řadě byl podpořen další kariérní rozvoj postdoktorandů.