OP VaVpI

22. 05. 2020

Vnesení nových výzkumných metod do centra BIOCEV

Poskytovatel: MŠMT
Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace
Prioritní osa: 2 - Regionální VaV centra
Číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/19.0390

 

 
Celková výše dotace: 36 031 790,00 Kč (85 % ERDF: 30 627 021,50 Kč, 15 % státní rozpočet ČR: 5 404 768,50 Kč)
 

Hlavním cílem projektu je posílení a rozvoj dvou výzkumných programů Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV), na kterých se podílí Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. - VP3 Strukturní biologie a proteinové inženýrství, VP5 Vývoj léčebných a diagnostických postupů.

Nově pořízené přístrojové vybavení umožní ústavu rozvoj aktuálních výzkumných směrů zaměřených na zkoumání biomolekul a jednotlivých buněk a tím významně posílí konkurenceschopnost, kvalitu a prestiž zapojených výzkumných týmů BTÚ. Díky projektu se také prohloubí spolupráce mezi Akademií věd a vysokými školami, rozšíří se nové možnosti výuky studentů a podnítí se vznik nových spoluprací, ať už v rámci centra BIOCEV, či s dalšími podobně orientovanými institucemi v České republice a v Evropě. Významné bude též posílení pozic výzkumných infrastruktur centra BIOCEV v evropských infrastrukturních projektech Instruct, ELIXIR a Euro-Bioimaging.

 
 

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV)

 

Poskytovatel: MŠMT
Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace
Prioritní osa: 1 - Evropská centra excelence
Číslo projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0109

 

 
Celková výše dotace: 2 305 086 161,00 Kč (85 % ERDF: 1 959 323 236,85 Kč, 15 % státní rozpočet ČR: 345 762 924,15 Kč)
 

BIOCEV je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR (Ústav molekulární genetiky, Biotechnologický ústav, Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny a Ústav makromolekulární chemie) a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze (Přírodovědeckou fakultou a 1. lékařská fakulta), jehož cílem je realizace vědeckého centra excelence v oblastech biotechnologií a biomedicíny.

Biotechnologický ústav je zapojen do dvou z pěti výzkumných programů projektu BIOCEV - Programu 3: Strukturní biologie a proteinové inženýrství a Programu 5: Vývoj léčebných a diagnostických postupů.

 

 

Více informací o operačním programu OP VaVpI naleznete na webových stránkách programu.