Servisní technologická laboratoř

Podpora praktické realizace vědeckých výsledků – medicinální chemie, transfer technologií a vývoj léčiv

Servisní technologická laboratoř (STL) je zaměřená především na medicinální chemii, preklinický vývoj a pokročilý přenos technologií. STL je členem strategie AV21-CAS pro preklinické hodnocení potenciálních nových léčiv. Identifikují se zde molekuly vhodné pro další vývoj v medicinálních aplikacích nebo jako biological tools.

Naší úlohou je navrhovat a syntetizovat nové potenciálně biologicky aktivní látky, které naši spolupracovníci používají pro základní nebo aplikovaný výzkum. Naše zkušenosti zahrnují in vitro screening nově připravených látek a hodnocení vztahů mezi strukturou a aktivitou (SAR); základní toxikologická hodnocení in vivo, jako jsou studie maximální tolerované dávky (MTD), farmakokinetické studie (FK) nebo  pilotní farmakodynamické studie.

Poskytujeme také služby nad rámec běžného akademického výzkumu, zejména jde o pokročilý medicinální vývoj léků a klinická hodnocení.

Syntetizujeme substance, nečistoty a metabolity v certifikované kvalitě vhodné pro preklinické hodnocení v rámci systému správné laboratorní praxe (SLP). Máme zkušenosti s optimalizací chemických procesů a také s transferem do GMP výroby.

Náš nejpokročilejší produkt - MitoTam je v současné době ve fázi 1/1b klinického hodnocení, kde STL poskytuje administrativní a technickou podporu. Rozsáhlá dokumentace zpracovaná v naší laboratoři byla úspěšně prověřena a schválena Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

STL také nabízí zakázkové syntézy v oblasti organické chemie, buď na základě smlouvy, nebo jako součást akademické spolupráce.

 

Klanicová Kristýna, Mgr.
Štursa Jan, Ing., Ph.D.

- návrh a syntéza potenciálně biologicky aktivních látek

- in vitro screening nově připravených látek a hodnocení vztahů mezi strukturou a aktivitou (SAR)

- základní toxikologická hodnocení in vivo (studie maximální tolerované dávky (MTD), farmakokinetické studie (FK), pilotní farmakodynamické studie)

- syntéza substancí, nečistot a metabolitů v certifikované kvalitě vhodné pro preklinické hodnocení v rámci systému správné laboratorní praxe (SLP)

- optimalizace chemických procesů

- transfer do GMP výroby