Grantové projekty

Aktuální přehled řešených projektů naleznete v Centrální evidenci projektů výzkumu, experimentální vývoj a inovací (CEP). Přehledy grantových projektů jednotlivých laboratoří naleznete na stránkách příslušných laboratoří.

 

Prestižní grantové projekty

Grantová agentura

Číslo grantu Trvání Řešitel Název grantu

EMBO

 

1978 2010-2015 Cyril Bařinka EMBO Installation Grant
FP7 IRG PIRG02-GA-2007-224760 2008-2012 Gabriela Pavlínková Molecular Mechanisms in Diabetic Embryopathy
FP7 IRG PIRG05-GA-2009-249220 2010-2014 Cyril Bařinka Design and development of novel reagents, tools, and techniques targeting human glutamate carboxypeptidases II and III

FP7

 

HEALTH-F5-2008-222916

2009-2012 Mikael Kubista Standardisation and improvement of generic pre-analytical tools and procedures for in vitro diagnostics 

MŠMT

LM2018127 2020-2022 Jan Dohnálek Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii

MŠMT

LQ1604 2016-2020 Jaroslav Truksa BIOCEV - od základního k aplikovanému výzkumu
MŠMT LM2015043  2016-2019 Jan Dohnálek Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii
MŠMT LM2015047 2016-2019 Jiří Černý
Česká národní infrastruktura pro biologická data
MŠMT 1M06011 2006-2012 Jana Pěknicová Centrum molekulárních metod monitorování difúzního znečištění životního prostředí
MŠMT 2B06151 2006-2010 Jana Pěknicová Biodegradace polybromovaných sloučenin, monitorování změn v koncentraci cílových polutantů a meziproduktů odbourávání v životním prostředí 
The Kellner Family Foundation   2013-2016 Jaroslav Truksa

Expression and regulation of multi-drug resistance proteins in tumour-initiating cells (TICs)