Výroční zprávy

Rozpočet pro rok 2020 a střednědobý výhled

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. je podle § 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti veřejnou institucí a z tohoto důvodu je povinen na základě § 5 odst. 2 a 3, tohoto zákona zveřejnit:

  • návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu
  • informace o schváleném rozpočtu na předcházející rok a o jeho skutečném plnění

Struktura zveřejněného návrhu rozpočtu a obsah zveřejňovaných informaci odpovídají „Metodickému materiálu k aplikaci právní úpravy o pravidlech rozpočtové odpovědnosti pro pracoviště Akademie věd ČR týkající se zveřejňování“

Výroční zprávy a zprávy nezávislých auditorů

Název souboru Datum Typ
2008 Výroční zpráva 01. 06. 2020 (pdf)
2009 Výroční zpráva 01. 06. 2020 (pdf)
2010 Výroční zpráva 01. 06. 2020 (pdf)
2011 Výroční zpráva 01. 06. 2020 (pdf)
2012 Výroční zpráva 01. 06. 2020 (pdf)
2013 Výroční zpráva 01. 06. 2020 (pdf)
2014 Výroční zpráva 01. 06. 2020 (pdf)
2015 Výroční zpráva 01. 06. 2020 (pdf)
2016 Výroční zpráva 01. 06. 2020 (pdf)
2017 Výroční zpráva 01. 06. 2020 (pdf)
2018 Výroční zpráva 01. 06. 2020 (pdf)
2008 Zpráva nezávislého auditora 01. 06. 2020 (pdf)
2009 Zpráva nezávislého auditora 01. 06. 2020 (pdf)
2010 Zpráva nezávislého auditora 01. 06. 2020 (pdf)
2011 Zpráva nezávislého auditora 01. 06. 2020 (pdf)
2012 Zpráva nezávislého auditora 01. 06. 2020 (pdf)
2013 Zpráva nezávislého auditora 01. 06. 2020 (pdf)
2014 Zpráva nezávislého auditora 01. 06. 2020 (pdf)
2015 Zpráva nezávislého auditora 01. 06. 2020 (pdf)
2016 Zpráva nezávislého auditora 01. 06. 2020 (pdf)
2017 Zpráva nezávislého auditora 01. 06. 2020 (pdf)
2018 Zpráva nezávislého auditora 01. 06. 2020 (pdf)
Rozpočtové tabulky 2020 12. 06. 2020 (pdf)
2019 Výroční zpráva 19. 06. 2020 (pdf)
2019 Zpráva nezávislého auditora 19. 06. 2020 (pdf)