Grant Projects

Up-to-date list of successful grant projects to be found in Central evidence of scientific projects, experimental development and innovation.

Prestigous grant projects

Grant agency

Number Duration Nominee Grant project
 H2020  INFRAIA-2020-1: 101004806  48 months  Jan Dohnálek  Molecular-Scale Biophysics Research Infrastructure

EMBO

 

1978 2010-2015 Cyril Bařinka EMBO Installation Grant
FP7 IRG PIRG02-GA-2007-224760 2008-2012 Gabriela Pavlínková Molecular Mechanisms in Diabetic Embryopathy
FP7 IRG PIRG05-GA-2009-249220 2010-2014 Cyril Bařinka Design and development of novel reagents, tools, and techniques targeting human glutamate carboxypeptidases II and III

FP7

 

HEALTH-F5-2008-222916

2009-2012 Mikael Kubista Standardisation and improvement of generic pre-analytical tools and procedures for in vitro diagnostics

MŠMT

LM2018127 2020-2022 Jan Dohnálek Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii

MŠMT

LQ1604 2016-2020 Jaroslav Truksa BIOCEV - od základního k aplikovanému výzkumu
MŠMT LM2015043  2016-2019 Jan Dohnálek Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii
MŠMT LM2015047 2016-2019 Jiří Černý
Česká národní infrastruktura pro biologická data
MŠMT 1M06011 2006-2012 Jana Pěknicová Centrum molekulárních metod monitorování difúzního znečištění životního prostředí
MŠMT 2B06151 2006-2010 Jana Pěknicová Biodegradace polybromovaných sloučenin, monitorování změn v koncentraci cílových polutantů a meziproduktů odbourávání v životním prostředí 
The Kellner Family Foundation   2013-2016 Jaroslav Truksa

Expression and regulation of multi-drug resistance proteins in tumour-initiating cells (TICs)