Teaching

List of lectures and courses in the academic year 2022/2023

Ladislav Anděra Molecular Mechanisms of Regulated Cell Death Faculty of Science, Charles University
Lukáš Děd Molekulární mechanismy oplození Faculty of Science, Charles University
Jan Dohnálek Makromolekulární krystalografie a elektronová mikroskopie University of Chemistry and Technology Prague
  Proteinová krystalografie University of Chemistry and Technology Prague
  Difrakční metody strukturní biologie Czech Technical University in Prague
Michaela Frolíková Fyziologie gamet a oplození Faculty of Science, Charles University
Kateřina Komrsková Obecná biologie živočichů Faculty of Science, Charles University
  Fyziologie gamet a oplození Faculty of Science, Charles University
Petr Kolenko Struktura a funkce biomolekul  Czech Technical University in Prague
  Struktura pevných látek  Czech Technical University in Prague
Zdeněk Lánský Cellular Machines Faculty of Science, Charles University
  Single Molecule Microscopy and Manipulation Faculty of Science, Charles University
  Advances in Cell Biology Faculty of Science, Charles University
Jiří Neužil Molecular Medicine Griffith University
  Macromolecular and Cellular Biochemistry Griffith University
Jana Pěknicová Molekulární mechanismy oplození Czech University of Life Sciences
Pavla Postlerová Buněčná biologie Czech University of Life Sciences
  Biologie gamet Czech University of Life Sciences
  Reprodukční biologie a endokrinologie Czech University of Life Sciences
  Reproductive biology and endocrinology Czech University of Life Sciences
  Biochemie reprodukce živočichů Faculty of Science, Charles University
Bohdan Schneider Strukturní bioinformatika Faculty of Science, Charles University
  X-ray crystallography Faculty of Science, Univ. of South Bohemia