Grant Projects

Aktuální přehled řešených projektů naleznete v Centrální evidenci projektů výzkumu, experimentální vývoj a inovací (CEP). Přehledy grantových projektů jednotlivých laboratoří naleznete na stránkách příslušných laboratoří.

 

Prestižní grantové projekty

Grantová agentura

  Číslo grantu Trvání Řešitel Název grantu

MŠMT

  LX22NPO5107 41 měsíců Zdeněk Lánský

National institute for Neurological Research

MŠMT

  LX22NPO5102 42 měsíců Cyril Bařinka

National institute for Cancer Research

Horizon ERC

 

ERC-2021-STG: 101042031

60 měsíců Kateřina Rohlenová

Intercellular trading in nucleotide metabolism: an emerging target (InterMet)

 

EMBO

 

 

IG 5068-2022

60 měsíců Kateřina Rohlenová

EMBO Installation grant

H2020

 

HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-02: 101046133

36 měsíců Jan Dohnálek

ISIDORe

H2020

  INFRAIA-2020-1: 101004806 48 měsíců Jan Dohnálek

Molecular-Scale Biophysics Research Infrastructure

EMBO

 

  1978 2010-2015 Cyril Bařinka EMBO Installation Grant
FP7 IRG   PIRG02-GA-2007-224760 2008-2012 Gabriela Pavlínková Molecular Mechanisms in Diabetic Embryopathy
FP7 IRG   PIRG05-GA-2009-249220 2010-2014 Cyril Bařinka Design and development of novel reagents, tools, and techniques targeting human glutamate carboxypeptidases II and III

FP7

 

 

HEALTH-F5-2008-222916

2009-2012 Mikael Kubista Standardisation and improvement of generic pre-analytical tools and procedures for in vitro diagnostics 

MŠMT

  LM2018127 2020-2022 Jan Dohnálek Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii

MŠMT

  LQ1604 2016-2020 Jaroslav Truksa BIOCEV - od základního k aplikovanému výzkumu
MŠMT   LM2015043  2016-2019 Jan Dohnálek Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii
MŠMT   LM2015047 2016-2019 Jiří Černý
Česká národní infrastruktura pro biologická data
MŠMT   1M06011 2006-2012 Jana Pěknicová Centrum molekulárních metod monitorování difúzního znečištění životního prostředí
MŠMT   2B06151 2006-2010 Jana Pěknicová Biodegradace polybromovaných sloučenin, monitorování změn v koncentraci cílových polutantů a meziproduktů odbourávání v životním prostředí 
The Kellner Family Foundation     2013-2016 Jaroslav Truksa

Expression and regulation of multi-drug resistance proteins in tumour-initiating cells (TICs)