Vnesení nových výzkumných metod do centra BIOCEV

12. 10. 2015

Event date:
02. 05. 2020 | 4:24 - 4:24
Dne 7. 10. 2015 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování projektu "Vnesení nových výzkumných metod do centra BIOCEV", jehož realizátorem je Biotechnologický ústav Akademie věd, v. v. i. Projekt bude financován z prostředků EU a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a celková dotace na projekt přesáhne 36 milionů Kč.  

Základním cílem projektu je rozšíření přístrojového vybavení Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV), do něhož je Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., zapojen. Nově pořízené vybavení umožní Biotechnologickému ústavu rozvoj aktuálních výzkumných směrů soustřeďujících se na zkoumání biomolekul a jednotlivých buněk. Tyto nové směry výzkumu jsou výhodné zejména díky možnosti zkoumat objekty podrobněji, až na úroveň jedné molekuly.

 

Základním kamenem přístrojové sady je duální optická pinzeta s možností simultánního fluorescenčního zobrazování. V České republice unikátní optická pinzeta využívá zaostřeného laserového paprsku k manipulaci s mikroskopickými objekty. Je neocenitelná nejen při zkoumání jednotlivých molekul a jejich interakcí, ale také při studiu složitějších struktur přímo uvnitř buňky či celých buněk.

 

Plánovaná sada nejmodernějších přístrojů významně posílí konkurenceschopnost, kvalitu a prestiž zapojených výzkumných týmů Biotechnologického ústavu. Díky projektu se také prohloubí spolupráce mezi Akademií věd a vysokými školami, rozšíří se nové možnosti výuky studentů a podnítí se vznik nových spoluprací, ať už v rámci centra BIOCEV, či s dalšími podobně orientovanými institucemi v České republice a v Evropě. Významné bude též posílení pozic výzkumných infrastruktur centra BIOCEV v evropských infrastrukturních projektech Instruct, ELIXIR a Euro-Bioimaging.

 

Ing. Hana Hejnalová

Manažerka projektu

hana.hejnalova@ibt.cas.cz

Tel.: 241 063 614