Virtuální den otevřených dveří v Biotechnologickém ústavu

02. 11. 2020

Navštivte virtuálně Biotechnologický ústav a seznamte se s jeho vybranými pracovišti


 

Představení Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i.

https://www.ibt.cas.cz/cs/o-ustavu/


Laboratoř reprodukční biologie

https://www.ibt.cas.cz/cs/vyzkum/laborator-reprodukcni-biologie/


Laboratoř inženýrství vazebných proteinů

https://www.ibt.cas.cz/cs/vyzkum/laborator-inzenyrstvi-vazebnych-proteinu/


Laboratoř strukturních proteinů

https://www.ibt.cas.cz/cs/vyzkum/laborator-strukturnich-proteinu/


Laboratoř genové exprese

https://www.ibt.cas.cz/cs/vyzkum/laborator-genove-exprese/


Laboratoř molekulární patogenetiky

https://www.ibt.cas.cz/cs/vyzkum/laborator-molekularni-patogenetiky/


Laboratoř biomolekulárního rozpoznávání

https://www.ibt.cas.cz/cs/vyzkum/laborator-biomolekularniho-rozpoznavani/


Laboratoř nádorové rezistence

https://www.ibt.cas.cz/cs/vyzkum/laborator-nadorove-rezistence/


Laboratoř struktury a funkce biomolekul

https://www.ibt.cas.cz/cs/vyzkum/laborator-struktury-a-funkce-biomolekul/


Servisní pracoviště - Centrum molekulární struktury

https://www.ibt.cas.cz/cs/servisni-pracoviste/centrum-molekularni-struktury/


Servisní pracoviště - Servisní technologická laboratoř

https://www.ibt.cas.cz/cs/servisni-pracoviste/servisni-technologicka-laborator/


Servisní pracoviště - Gene Core - Kvantitativní a digitální PCR

https://www.ibt.cas.cz/cs/servisni-pracoviste/gene-core-kvantitativni-a-digitalni-pcr/