Videa

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Laboratoř reprodukční biologie
(Kateřina Komrsková)
Laboratoř inženýrství vazebných proteinů
(Petr Malý)
Laboratoř strukturních proteinů
(Zdeněk Lánský)
Laboratoř genové exprese
(Mikael Kubista)
Laboratoř molekulární patogenetiky
(Gabriela Pavlínková)
Laboratoř strukturní biologie
(Cyril Bařinka)
Laboratoř biomolekulárního rozpoznávání
(Bohdan Schneider)
Laboratoř nádorové rezistence
(Jaroslav Truksa)
Laboratoř struktury a funkce biomolekul
(Jan Dohnálek)
Centrum molekulární struktury
(Jan Dohnálek)
Gene Core - Kvantitativní a digitální PCR
(Lucie Langerová)
Servisní technologická laboratoř
(Lukáš Werner)