Grantové projekty

Aktuální přehled řešených projektů naleznete v Centrální evidenci projektů výzkumu, experimentální vývoj a inovací (CEP). Přehledy grantových projektů jednotlivých laboratoří naleznete na stránkách příslušných laboratoří.

 

Prestižní grantové projekty

Grantová agentura

  Číslo grantu Trvání Řešitel Název grantu

 

EMBO

 

 

IG 5068-2022

60 měsíců Kateřina Rohlenová

EMBO Installation grant

H2020

 

HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-02: 101046133

36 měsíců Jan Dohnálek

ISIDORe

H2020

  INFRAIA-2020-1: 101004806 48 měsíců Jan Dohnálek

Molecular-Scale Biophysics Research Infrastructure

EMBO

 

  1978 2010-2015 Cyril Bařinka EMBO Installation Grant
FP7 IRG   PIRG02-GA-2007-224760 2008-2012 Gabriela Pavlínková Molecular Mechanisms in Diabetic Embryopathy
FP7 IRG   PIRG05-GA-2009-249220 2010-2014 Cyril Bařinka Design and development of novel reagents, tools, and techniques targeting human glutamate carboxypeptidases II and III

FP7

 

 

HEALTH-F5-2008-222916

2009-2012 Mikael Kubista Standardisation and improvement of generic pre-analytical tools and procedures for in vitro diagnostics 

MŠMT

  LM2018127 2020-2022 Jan Dohnálek Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii

MŠMT

  LQ1604 2016-2020 Jaroslav Truksa BIOCEV - od základního k aplikovanému výzkumu
MŠMT   LM2015043  2016-2019 Jan Dohnálek Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii
MŠMT   LM2015047 2016-2019 Jiří Černý
Česká národní infrastruktura pro biologická data
MŠMT   1M06011 2006-2012 Jana Pěknicová Centrum molekulárních metod monitorování difúzního znečištění životního prostředí
MŠMT   2B06151 2006-2010 Jana Pěknicová Biodegradace polybromovaných sloučenin, monitorování změn v koncentraci cílových polutantů a meziproduktů odbourávání v životním prostředí 
The Kellner Family Foundation     2013-2016 Jaroslav Truksa

Expression and regulation of multi-drug resistance proteins in tumour-initiating cells (TICs)