Vedení ústavu

Předseda RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D., DSc.
Místopředseda
   
Členové interní
 
 
 
 
   
Členové externí prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.
  Univerzita Karlova
  Mgr. Martin Dienstbier, Ph.D.
  Diana Biotechnologies s.r.o.
  RNDr. Jiří Moos, CSc.
  i&i Prague s.r.o.
  prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
  Univerzita Karlova
   
Tajemnice
  juraja.juskova@ibt.cas.cz
Předseda RNDr. Martin Bilej, DrSc.
 

člen předsednictva Akademické rady AV ČR

Místopředseda
Lukáš Valihrach, Ph.D.
 (BTÚ)
   
Členové Ing. Miroslava Anděrová, CSc.
  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  Ing. Pavel Šebek, CSc.
  Zentiva, k.s.
  Ing. Pavel Trefil, Ph.D., DrSc.
  BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s.
   
Tajemnice
  leona.petrzilkova@ibt.cas.cz
   
Předseda
Prof. Gideon Schreiber
  Weizmann Institute of Science
 Místopředseda Prof. Milton T. Stubbs
  Martin Luther University Halle - Wittenberg
 Členové Prof. Stefan Diez
  Technical University Dresden
  Prof. Agnes Görlach
  Technical University of Munich
  Prof. Rafael Oliva Virgili
  University of Barcelona
  Prof. Marie - Paul Roth
  French Institute of Health and Medical Research
  Prof. Luca Scorrano
  Universita di Padova
  Prof. Arne Skerra
  Technical University of Munich
Tajemnice:
  katerina.sedlackova@ibt.cas.cz
   
Laboratoř struktury a funkce biomolekul
   
Laboratoř inženýrství vazebných proteinů
   
Laboratoř biomolekulárního rozpoznávání
   
Laboratoř strukturní biologie 
   
Laboratoř strukturních proteinů
   
Laboratoř strukturní bioinformatiky proteinů
   
Laboratoř reprodukční biologie
   
Laboratoř molekulární terapie
   
Laboratoř genové exprese
   
Laboratoř molekulární patogenetiky 
   
Laboratoř nádorové rezistence
   
Laboratoř buněčného metabolismu
   
   
Kvantitativní a digitální PCR
Ing. Lukáš Valihrach, Ph.D.
   
Centrum molekulární struktury