Výzkum

Zaměřujeme se na základní molekulárně biologický výzkum s důrazem na procesy, které mají dopad na zdraví populace.