Pro firmy

VÝZKUMNÉ SLUŽBY

Naše laboratoře nabízejí řadu technik produkce, charakterizace a měření vzorků biologických makromolekul formou služeb pro externí subjekty.

 

KONTAKTY

Ing. Jan Dohnálek, Ph.D.

tel.: 325 873 758

e-mail: jan.dohnalek@ibt.cas.cz

 

RNDr. Lubica Škultétyová, Ph.D.

tel.: 325 873 780

e-mail: lubica.skultetyova@ibt.cas.cz