Stanovení interakce biologických makromolekul s malými ligandy a makromolekulami

Termoforéza (v mikroměřítku)
Popis: Charakterizuje v prostředí roztoku afinitu interakcí biomolekul s jejich vazebnými partnery.
Vstup: Min. 400 μl roztoku makromolekuly o koncentraci alespoň o dva řády větší, než je očekávaná hodnota Kd. Koncentrovaný roztok molekuly vazebného partnera.
Výstup: Vazebné křivky charakterizující interakce a umožňující stanovení Kd.
Termín dodání: Do druhého dne
Orientační cena: od 4 000,- do 20 000,- za vzorek (podle typu přístroje a metody měření)

Rezonance povrchového plasmonu (SPR)
Popis: Charakterizuje afinitu interakcí biomolekul (imobilizovaných na zlatý senzorový čip) s vazebnými partnery přítomnými v roztoku. Analyzuje vazebnou kinetiku v reálném čase.
Vstup: Min. 200 μl roztoku biomolekuly o koncentraci cca 0.2 mg/ml. Koncentrovaný roztok ligandu.
Výstup: Grafy charakterizující vazbu ligandu. Vypočtené hodnoty Kd, případně kon a koff.
Termín dodání: 7 dní
Orientační cena: od 17 000,- (1 kompletní chip, měření interakce pro jeden interakční pár)

Dvouvrstvá interferometrie (Bio-layer interferometry)
Popis: Charakterizuje afinitu interakcí biomolekul (imobilizovaných na skleněný senzor) s vazebnými partnery přítomnými v roztoku. Měří vazebnou kinetiku v reálném čase.
Vstup: Min. 200 μl roztoku biomolekuly o koncentraci cca 0.1 mg/ml. Koncentrovaný roztok ligandu.
Výstup: Grafy charakterizující vazbu ligandu. Vypočtené hodnoty Kd, případně kon a koff.
Termín dodání: Do druhého dne
Orientační cena: od 2 000,- za měření

Izotermální titrační kalorimetrie (ITC)
Popis: Pomocí velmi detailního měření teplotních změn dokáže charakterizovat biomolekulární interakce či enzymovou kinetiku. Jedná se o nejpřesnější dostupnou metodu schopnou charakterizovat termodynamické parametry interakcí.
Vstup: Nejméně stovky μl zkoumaných roztoků, μM koncetrace.
Výstup: Termodynamická charakteristika studovaného procesu. Kd, stechiometrie, entalpie a entropie interakce.
Termín dodání: 3-5 dní
Orientační cena: od 5 000,- za 1 interakční měření