Stav sekundární struktury biologických makromolekul v závislosti na podmínkách

Cirkulární dichroismus
Popis: Charakterizuje podíly jednotlivých druhů sekundární struktury proteinů (např. α helix, β skládaný list, neuspořádaná struktura). Největší význam má při diferenčním měření (např. srovnávání, zda mutantní proteiny mají stejnou sekundární strukturu jako WT, zda dané aditivum nemění sekundární strukturu proteinu apod.)
Vstup: Min. 100 μl roztoku makromolekuly, koncentrace kolem 0,2 mg/ml.
Výstup: Grafy charakterizující závislost molární elipticity vzorku na vlnové délce záření a výsledek jejich analýzy (dekonvoluce) ve formě tabulky udávající podíly jednotlivých složek sekundární struktury.
Termín dodání: Do druhého dne
Orientační cena: od 1 500,- za vzorek