Čisté proteiny nebo meziprodukty jejich přípravy na zakázku

Příprava plasmidových DNA konstruktů pro jejich prokaryotickou expresi

Vstup: Cílový plasmid, DNA kódující cílový protein, případně zakoupený gen od běžných dodavatelů.
Výstup: Hotová plasmidová DNA, sekvenační výsledky potvrzující úspěšnost klonování.
Termín dodání: cca 2 týdny
Orientační cena: od 21 000,- (zaklonování 1 konstruktu) do 40 000 (všechny kroky klonování 1 konstruktu)


Exprese proteinových konstruktů v prokaryotických expresních systémech

Popis: Různé kmeny E.coli, optimalizace exprese, velkoobjemová exprese.
Vstup: Expresní plasmid.
Výstup: Bakteriální pelety obsahující požadovaný protein. Optimalizované podmínky exprese.
Termín dodání: Několik dní až týden
Orientační cena: od 10 000,- (1 litr kultury)


Purifikace exprimovaných proteinů pro další použití
Popis: Afinitní chromatografie, ionexová chromatografie, gelová permeační chromatografie aj.
Vstup: Protein, ve formě rozpustného vzorku, buněčného lyzátu, či pelety buněk.
Výstup: Purifikovaný proteinový vzorek.
Termín dodání: Několik dní až několik týdnů (v případě optimalizací)
Orientační cena: od 8 000,- (afinitní chromatografie), dále v závislosti na metodě