Dlouholetá a kvalitní práce zaslouží uznání. Předsedkyně Akademie věd ČR udělila děkovné listy

17. 05. 2024

Datum konání akce:
17. 05. 2024 | 10:49 - 10:49

Možná nejsou tolik vidět, jejich práce je ale pro Akademii věd ČR a její pracoviště důležitá. Ať už jde o administrativní a technické zaměstnance, nebo laboranty, svou odborností, pečlivostí a loajalitou přispěli, aby se naše instituce těšila z profesionálního zázemí. A za to si zaslouží poděkovat. Dohromady 14 kolegům a kolegyním, kteří pracovní život spojili s Akademií věd ČR, předala 14. května 2024 předsedkyně instituce Eva Zažímalová děkovné listy.

Tradici děkovných listů založil v roce 2007 tehdejší předseda Akademie věd ČR Rudolf Zahradník. Jejich smyslem je ocenit zvláště zasloužilé odborné, organizační, administrativní a technické zaměstnance a zaměstnankyně, kteří významně přispěli k činnosti svého pracoviště, a tím i naší organizace jako takové.

„Vědeckou práci bez podpory nevědeckého personálu provozovat nejde. Názorně to ukazují i návrhové listy plné upřímných slov uznání o vás i vaší práci,“ zdůraznila při ceremoniálu ve vile Lanna v pražské Bubenči předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Jak zdůraznila, právě i ocenění kolegové a kolegyně jsou, vedle smysluplné a prospěšné práce, jedním z hlavních důvodů, proč v Akademii věd pracujeme dlouhodobě. „Nejde samozřejmě pouze o vědce a vědkyně, ale také o ty, jež napomáhají, aby pracoviště fungovala efektivně a stále se mohla zlepšovat a lépe tak sloužit k prospěchu naší společnosti,“ dodala Eva Zažímalová.

Předsedkyně Akademie věd předala děkovné listy společně s místopředsedou Ondřejem Beránkem zaměstnancům a zaměstnankyním ústavů ze všech tří vědních oblastí, ale také z Kanceláře Akademie věd ČR. „Jsem přesvědčena, že rozhodnutí pracovat s lidmi, kteří sdílejí podobné hodnoty a víru, že práce pro vědeckou instituci má svůj smysl, za to stálo a náplň zaměstnání vám přinášela a přináší radost i uspokojení,“ uzavřela Eva Zažímalová.

Držitelé děkovných listů za rok 2024

Ivan Čeloud, Biofyzikální ústav AV ČR

Barbara Česneková, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Hana Křivánková, Biofyzikální ústav AV ČR

Ivana Látalová, Biofyzikální ústav AV ČR

Alena Marejková, Kancelář Akademie věd ČR

Xénie Pavlíčková, Biofyzikální ústav AV ČR

Jiří Pernes, Ústav pro soudové dějiny AV ČR

Kateřina Sedlická, Etnologický ústav AV ČR

Marie Snopková, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Ivana Svobodová, Kancelář Akademie vědy ČR

Jan Škoda, Biotechnologický ústav AV ČR

Renáta Turečková, Ústav molekulární genetiky AV ČR

Lucie Vasiljevová, Národohospodářský ústav AV ČR

Krešimir Žigić, Národohospodářský ústav AV ČR

2024-05-14_Dekovne-listy_web-41

2024-05-14_Dekovne-listy_web-00

Zdroj: AV ČR