Doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc. se stala nositelkou Medaile Josefa Hlávky

24. 11. 2020

Její jméno je spjato zejména s Biotechnologickým ústavem AV ČR, jehož ředitelkou byla deset let od roku 2010. Za tu dobu se jí podařilo vybudovat z ústavu vědecky excelentní instituci.

V popředí jejího vědeckého zájmu je reprodukční biologie, vědecky i společensky významné studium molekulárních mechanismů oplodnění. Zvlášť prakticky významná je její spolupráce s centry asistované reprodukce i klinickými laboratořemi.

Od roku 1996 přednáší na Přírodovědecké fakultě UK, kde úspěšně vychovala řadu mladých vědeckých pracovníků.

Nyní jí byla na návrh předsedkyně Akademie věd České republiky udělena Medaile Josefa Hlávky, která je určena pro nestory a zakladatele české vědy.

Blahopřejeme!