Gabriela Pavlínková získala Čestné uznání předsedy GA ČR

27. 06. 2023

Datum konání akce:
27. 06. 2023 | 15:38 - 15:38

Za excelentní výsledky projektu "Úloha NEUROD1 a ISL1 ve vývoji neuronů vnitřního ucha" obdržela minulý týden Gabriela Pavlínková čestné uznání předsedy Grantové agentury ČR (GAČR). 

Projekt byl zaměřen na genetické mutace důležitých regulátorů pro vývoj neuronů a pro sluchové funkce. Ztráta sluchu, částečná nebo úplná neschopnost slyšet zvuky, patří mezi deset nejčastějších zdravotních postižení dnešní společnosti. Je trvalá a vzniká v důsledku odumírání neuronů nebo smyslových buněk, které mají malou schopnost regenerace. Prevence ztráty neuronů a posílení jejich dlouhodobého zachování jsou nejdůležitějšími cíli pro nejbližší budoucnost terapeutických zásahů. Tohoto cíle lze dosáhnout pouze pochopením normálního vývoje neuronů a také molekulárních mechanismů podílejících se na dysfunkci a degeneraci sluchových neuronů.

Čestné uznání předsedy GA ČR je ročně udělováno pouze deseti řešitelům projektů financovaných GA ČR, a to dvěma z každé z podporovaných oblastí výzkumu.