Hodnocení výzkumné a odborné činnosti ústavů Akademie věd ČR za období 2015 - 2019

07. 06. 2021

Druhá fáze hodnocení výzkumných ústavů Akademie věd byla úspěšně ukončena

Hodnocení výzkumné a odborné činnosti ústavů Akademie věd ČR pro období 2015–2019, kterým jednotlivá pracoviště pravidelně procházejí, skončilo pro BTU s vynikajícím výsledkem. Závěrečná věta z hodnotící zprávy zní:  "Vynikající ústav. Rozhodně jeden z nejlepších ústavů Akademie věd ČR."

V I. fázi bylo provedeno hodnocení výstupů vědecké činnosti pracovišť AV ČR za využití mezinárodních panelů a vzdálených hodnotitelů. Ve II. fázi proběhlo on-line formou hodnocení pracovišť a jejich vědeckých týmů mezinárodními komisemi. Výsledky a doporučení byly zpracovány do podoby závěrečných zpráv.

Dvoufázové hodnocení výzkumné činnosti Akademie věd ČR se dnes vzájemně doplňuje s národním hodnocením dle tzv. Metodiky 17+, které provádí Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Oba nástroje upřednostňují kvalitu nad kvantitou a vytvářejí spravedlivější rámec pro rozdělování veřejných prostředků, než tomu bylo v minulosti.

Závěrečná hodnotící zpráva a podklady poskytnuté hodnotitelům BTÚ jsou k nahlédnutí v připojených dokumentech.

Podklady k hodnocení:

Závěrečná zpráva