Instruct-ERIC workshop on Computational Approaches in Integration of Structural Biology Techniques

10. 10. 2019

Datum konání akce:
02. 05. 2020 | 21:46 - 21:46
Ve dnech 8. - 10. října pořádal Biotechnologický ústav Akademie věd České republiky workshop financovaný evropskou výzkumnou infrastrukturou Instruct - ERIC o výpočetních přístupech v integraci technik strukturní biologie. Akce se účastnilo 20 registrovaných účastníků a 18 řečníků.
Workshop poskytl jedinečnou příležitost dozvědět se o novinkách ve vybraných technikách strukturní biologie, umožnil účastníkům seznámit se s přístroji a diskutovat o praktických otázkách týkajících se vlastností vzorků a získávání údajů. Workshop hostil několik vynikajících přednášejících a vývojářů technik strukturní biologie a také vědce provádějící integrační studie strukturní biologie na vysoké úrovni. Akce umožnila sdílení postřehů a znalostí mezi řečníky a účastníky a také vedla ke vzniku nových potenciálních výzkumných spoluprací. Sedmnáct přednášek poskytlo přehled současných metod strukturní biologie, představilo nový vývoj této disciplíny i její vědecké výsledky. Během čtyř tutoriálů získali účastníci praktické zkušenosti v pokročilé hmotnostní spektrometrii, biofyzikálních metodách, krystalizaci a rentgenové difrakci a SAXSu. Sedm výukových programů na počítačích pomohlo rozvíjet výpočetní dovednosti a praktické aplikace algoritmů věnovaných jednotlivým metodám nebo integraci strukturních výsledků. Účastníkům byl poskytnut výukový materiál elektronicky, spolu se soubory a pokyny pro výpočty.