Kateřina Rohlenová získala prestižní grant GA ČR JUNIOR STAR

12. 11. 2021

Jedním z mála projektů, který Grantová agentura ČR od příštího roku podpoří v rámci soutěže JUNIOR STAR, je projekt „Mezibuněčná komunikace nukleotidů: přehlížený cíl pro nové protirakovinné přístupy“.

Kateřina Rohlenová, vedoucí nejmladší výzkumné skupiny na Biotechnologickém ústavu Akademie, uspěla ve vysoce kompetitivní soutěži o projekty Junior Star, kterými Grantová agentura ČR od roku 2022 podpoří mladé vědce s vysokým potenciálem dosáhnout světově významných výsledků. Jedná se o pětileté projekty s rozpočtem až 25 milionů Kč.

Podpořený projekt se věnuje mezibuněčné komunikaci nukleotidů. Nukleotidy, stavební kameny DNA a RNA jsou nezbytné pro proliferaci rakovinných buněk a jsou proto tradičním cílem skupiny protirakovinných látek zvaných anti-metabolity. Anti-metabolity jsou úspěšně využívané v léčbě rakoviny již více než 70 let. Nicméně, přes jejich prokazatelný úspěch je jejich využití stále spojené s resistencí a toxicitou. Čím je to způsobeno? V rámci nádorového prostředí si jednotlivé buňky mohou nukleotidy a další metabolity mezi sebou předávat, což může snižovat efektivitu léčby.

V tomto projektu využijeme unikátní myší modely a metody s rozlišením na úrovni jednotlivých buněk, pomocí kterých zmapujeme, jak zdravé a rakovinné buňky komunikují prostřednictvím svých metabolitů,“ říká Kateřina Rohlenová a dodává: „Chceme porozumět základní biologii výměny nukleotidů, identifikovat „Achillovy paty” rakovinných buněk a odhalit nové koncepty pro terapie cílené na mezibuněčnou výměnu metabolitů.“

Kateřina absolvovala Ph.D. studium u prof. J. Neužila na Biotechnologickém ústavu Akademie věd ČR, kde se zaměřila na metabolismus buněk rakoviny prsu. Charakterizovala mechanismus účinku protirakovinné sloučeniny MitoTam zaměřené na mitochondrie, která nedávno prošla úspěšnou klinickou studií. Dále se přesunula ke zkoumání metabolismu stromálních buněk, dalšího důležitého nádorového kompartmentu. Během postdoktorandské stáže v laboratoři prof. P. Carmelieta (VIB - Center for Cancer Biology, KU Leuven) v Belgii se zaměřila na endoteliální buňky, stromální složku, která zajišťuje prokrvení nádoru. Charakterizovala nádorový endotel pomocí technologií, umožňujících rozlišení na úrovni jedné buňky a identifikovala nové molekulární přístupy k zacílení abnormální vaskulatury nádoru. Její práce byla oceněna cenou Wernera Risaua pro vynikající studie v oblasti endoteliální biologie. V roce 2020 se Kateřina vrátila do České republiky, aby založila novou výzkumnou skupinu Laboratoř buněčného metabolismu v Biotechnologickém ústavu v BIOCEV. Se svým týmem se snaží prozkoumat metabolickou komunikaci v nádorech, aby identifikovala nové metabolické protirakovinné strategie.

Zdroj: GA ČR