Mezinárodní spolupráce na vzdělávání doktorandů

10. 02. 2023

Drážďanská mezinárodní postgraduální škola pro biomedicínu a bioinženýrství (DIGS-BB) a čtyři ústavy Akademie věd ČR odstartovali novou spolupráci na vzdělávání doktorandů. 

Tematické partnerské clustery (TPC) jsou novou iniciativou DIGS-BB podporující spolupráce mezi vědeckými skupinami DIGS-BB a nejméně třemi nezávislými výzkumnými skupinami mimo Drážďany. Partneři se zaměřují na ucelená témata související s jedním z výzkumných oborů DIGS-BB. Prostřednictvím clusterů plánuje DIGS-BB navázat kvalitní spolupráce postavené na dalších vědeckých a technologických znalostech ve vysoce specializovaných a/nebo nově vznikajících oborech v rámci DIGS-BB.

Doktorandi z externích skupin TPC se mohou zapojit do DIGS-BB jako tzv. "Associated Predocs". Zatímco zůstanou registrováni na své domovské univerzitě pro doktorandské studium, budou se zároveň řídit akademickou strukturou platnou na DIGS-BB. Associated Predocs i studenti z Drážďan mohou profitovat z výzkumných infrastruktur obou lokalit, výzkumných výměnných pobytů (jako jsou specializovaná školení a stáže v laboratořích), kurzů a přednášek příslušných partnerů programu. TPC tak rozšíří vědeckou síť a zvýší mezinárodní viditelnost zúčastněných výzkumných skupin.

Prvním TPC je spolupráce s vybranými výzkumnými skupinami Akademie věd ČR v Praze na téma „Cytoskeletal Dynamics Across Scales: From Molecular Biophysics to Organismal Development.“ Spolupracuje na něm pět vybraných výzkumných laboratoří zaměřených na výzkum cytoskeletu na různých úrovních.

"Jsme nadšeni ze spuštění tohoto nového schématu spolupráce a těšíme se na další nápady TPC od vedoucích a absolventů skupiny DIGS-BB. “ říká Stefan Diez, jeden z iniciátorů prvního TPC.

„Je to úžasná příležitost k navázání spolupráce nejen pro naše studenty, ale i pro ostatní členy našich laboratoří,“ dodává jeho kolega Zdeněk Lánský z Biotechnologického ústavu AV ČR v centru BIOCEV.

Úvodní setkání prvního DIGS-BB TPC na téma „Cytoskeletal Dynamics Across Scales“ se bude konat 9.–10. března 2023 v Drážďanech.