Mikrofluidní čip založený na rekombinantních proteinových ligandech

11. 11. 2020

Zvěřejnili jsme vývoj unikátního skleněného mikrofluidního systému s planárním kanálem pro imunitní vychytávání buněk pracující v tzv. “Stop-Flow” režimu.

Ukazujeme, že rekombinantní proteinové ligandy buněčných receptorů mohou být upraveny pro selektivní záchyt buněk v průtokovém biosensoru.

Imunitní zachytávání buněk v průtokových systémech je rychle se vyvíjející oblastí se širokým uplatněním v lékařské diagnostice. Výsledky pomohou v koncepci mikrofluidních zařízení pro zachytávání cirkulujících nádorových buněk nebo k detekci jiných řídkých buněčných populací.

https://doi.org/10.1016/j.bios.2020.112784

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956566320307715