Mimořádně rychlá cesta protirakovinné látky z laboratoře ke klinickým testům

21. 05. 2018

Každý rok jsou v České republice diagnostikovány desítky tisíc pacientů s nádorovým onemocněním. V boji s touto zákeřnou chorobou by nyní mohl pomoci Biotechnologický ústav Akademie věd České Republiky (BTÚ), kde byla objevena nová protirakovinná látka – MitoTam – s netradičním mechanismem účinku.

Mitochondriálně cílený MitoTam výrazně potlačuje nádory prsu a účinkuje i proti dalším nádorovým onemocněním. Unikátnost objevu oslovila českého investora, firmu Smart Brain s.r.o., což urychlilo průběh laboratorních a preklinických testů vedoucích ke klinickému hodnocení fáze 1. Klinická studie získala povolení SÚKLu a klinické testy probíhají ve VFN Praha, pod vedením onkologa prof. L. Petruželky.

 

Zásadní pro vývoj nové protirakovinné látky byl výzkum prof. Jiřího Neužila a jeho týmu z  BTÚ, který přinesl nové biologické poznatky důležité k pochopení funkce mitochondrií jako "elektráren" nezbytných pro činnost a život zdravých i nádorových buněk. Komplexní výzkum vedl k vytipování citlivého místa nádorových buněk a návrhu způsobu jak toto místo zasáhnout. Následovala náročná chemická práce Dr. Jana Štursy a Dr. Lukáše Wernera, kteří navrhli a syntetizovali všechny testované látky. Jedna z vytipovaných struktur – MitoTam – se ukázala jako perspektivní léčivo, které je schopné vyřadit z funkce mitochondrie a tím vyvolat programovanou smrt nádorových buněk.

V realizaci preklinických testů hrála důležitou roli Servisní technologická laboratoř BTÚ (STL-BTÚ), která je v rámci Strategie AV 21 zapojena do programu "Preklinické testování potenciálních léčiv" a Centra preklinického testování. STL-BTÚ se zároveň podílela na syntéze látky MitoTam v  medicinální kvalitě, a přípravě dokumentace pro klinickou studii.

Pro posun látky MitoTam směrem k praktické aplikaci bylo klíčové zapojení Mgr. Karla Komárka zakladatele firmy Smart Brain s.r.o., která již 8 let podporuje zajímavé vědecké projekty v celé České Republice.  Bez jeho finanční podpory a nesmírné energie a vytrvalosti v koordinaci projektu by takto efektivní cesta z laboratoře přes patentové řízení až do klinických testů nebyla možná. V průběhu projektu, bylo zcela zásadní zapojení firmy KKCG a.s., silného finančního partnera, který látce MitoTam zaručuje slibnou perspektivu.

Díky souhře všech zúčastněných partnerů, vědců z BTÚ a zástupců firem Smart Brain s.r.o. a KKCG a.s., kteří se pravidelně setkávají na půdě BTÚ s ředitelkou ústavu (doc.  J. Pěknicová) a ekonomem ústavu (Ing. J. Škoda), se docílilo nebývalé rychlosti v dotažení výsledků výzkumu do praxe. I v České republice to jde!

 

Publikace:

Rohlenova, K., Sachaphibulkij, K., Stursa, J., Bezawork-Geleta, A., Blecha, J., Endaya, B., Werner, L., Cerny, J., Zobalova, R., Goodwin, J., Spacek, T., Alisadeh, E., Yan, B., Nguyen, M., Vondrusova, M., Sobol, M., Jezek, P., Hozak, P., Truksa, J., Rohlena, J., Dong, L., Neuzil, J.  Selective disruption of respiratory supercomplexes as a new strategy to suppress Her2-high breast cancer . Antioxidants & Redox Signaling, 26(2): 84-103, 2017. doi: 10.1089/ars.2016.6677. ISSN 1557-7716.
 

mitochondrie.png

Průnik MitoTamu do mitochondrií rakovinných buněk (zelená barva)