Naši vědci spolupracují na výzkumu HIF s letošním laureátem Nobelovy ceny Greggem Semenzou

08. 10. 2019

Letošní Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu získávají Američané William G. Kaelin a Gregg L. Semenza a Brit Sir Peter J. Ratcliffe, jejichž objevy umožnily pochopit podstatu jednoho z klíčových adaptivních systémů pro život člověka a dalších živočichů. Odhalili totiž molekulární mechanismy, jejichž prostřednictvím buňky vnímají dostupnou hladinu kyslíku a reagují na ni.

Tématem regulace kyslíku pomocí transkripčního faktoru hypoxií-indukovaný faktor 1a (HIF-1α) se také zabývá laboratoř molekulární patogenetiky pod vedením Gabriely Pavlínkové v Biotechnologickém ústavu AV ČR. Badatelé z laboratoře molekulární patogenetiky jsou spoluautory studie s laureátem Nobelovy ceny Greggem L. Semenzou, kterou letos v červnu publikovalo prestižní PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America).


V tomto výzkumu jako první ukázali roli hypoxií-indukovaného faktoru 1a (HIF-1α) při vývoji neuronů sympatických ganglií a srdeční sympatické inervace. Sympatický nervový systém hraje rozhodující úlohu při stimulaci srdeční frekvence a kontraktility srdce, čímž zajišťuje dostatečné zásobení tkání kyslíkem. Dysfunkce sympatiku přispívá k srdečním patologiím, jako je náhlá srdeční smrt a srdeční selhání. Zjistili, že podmíněná delece HIF-1α vede ke zvýšení buněčné smrti a snížení proliferace neuronových progenitorů sympatického systému. Tato zjištění ukazují, že deregulovaná exprese HIF-1α může přispět k srdeční dysfunkci a rozvoji onemocnění spojených s poruchami srdečního sympatického systému tím, že HIF-1α ovlivňuje funkci a přežití sympatických neuronů.

 

Více informací v publikaci:
Romana Bohuslavova, Radka Cerychova, Frantisek Papousek, Veronika Olejnickova, Martin Bartos, Agnes Görlach, Frantisek Kolar, David Sedmera, Gregg L. Semenza, and Gabriela Pavlinkova. HIF-1α is required for development of the sympathetic nervous system. PNAS first published June 13, 2019. https://doi.org/10.1073/pnas.1903510116.