Otevření nové laboratoře ELIBIO

25. 01. 2021

Datum konání akce:
25. 01. 2021 | 12:28 - 12:28

Biologickou laboratoř projektu ELIBIO v ELI Beamlines slavnostně otevřeli 20. ledna 2021 Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR, a Michael Prouza ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR.

Laboratoř byla vybudována v rámci probíhajícího projektu ELIBIO, ve spolupráci ELI Beamlines a Biotechnologického ústavu AV ČR. Projekt ELIBIO dal vzniknout interdisciplinárnímu Centru excelence, jehož cílem je prozkoumat nové oblasti věd o světle a optice a získávat průlomové poznatky v biologii, chemii a fyzice. Spolupráce již přinesla vynikající výsledky v oblasti biologické struktury, funkce a dynamiky s téměř 70 vědeckými publikacemi.

Biolab disponuje vybavením a technologiemi pro přípravu, manipulaci, testování a charakterizaci biologických a biomolekulárních vzorků před jejich finálním využitím na experimentálních koncových stanicích ELI Beamlines. Součástí biolabu je také duální femtosekundový laser, který vědcům umožňuje provádět nejmodernější metody ultrarychlé spektroskopie (femtosekundová stimulovaná Ramanova spektroskopie a tranzientní absorpční spektroskopie).

Současná pandemie a mimořádně rychlá vědecká reakce na vývoj vakcíny upozornily nejen na rizika šíření virových onemocnění v globálně propojeném světě, ale zároveň na potřebu pokročilých nástrojů pro podrobné sledování virů a jejich součástí. Aby ELI posílilo svoje možnosti v této oblasti, byly předloženy plány na vybudování zařízení pro elektronovou mikroskopii v ELI Beamlines. Tím by se rozšířila jeho schopnost vidět biologické struktury na subcelulární úrovni a působit jako kritický zdroj při řešení globálních zdravotních hrozeb.