Předvánoční setkání zaměstnanců

20. 12. 2022

Konec roku je časem setkávání a bilancování. A tak jsme se po dvouleté covidové pauze sešli, abychom společně s vedením BTÚ zhodnotili uplynulý rok a podívali se do budoucnosti.

Ve velkém přednáškovém sále centra BIOCEV ředitel B. Schneider nejprve krátce pohovořil o aktuální situaci v našem ústavu a také o událostech letošního roku, které ovlivňovaly jeho chod zevnitř i zvenku. Poté stručně představil novou vizi, o jejíž naplnění budeme v příštích letech společně usilovat. V závěru své řeči poděkoval všem za dosavadní práci.

DSC_4361-NEF_DxO_DeepPRIME_DxODSC_4387-NEF_DxO_DeepPRIME_DxO

 

 

 

 

 

 

 

 

Setkání dále pokračovalo volnou diskuzí ve foyer.