Příklady táhnou. Inspirující vědce ocenila Akademie věd ČR čestnými medailemi

06. 09. 2023

Datum konání akce:
06. 09. 2023 | 13:18 - 13:18

Novátorství a významné objevy ve fyzice, biologii i historii vysloužily vědcům ocenění v podobě čestných medailí. Za přínos vědě je badatelkám a badatelům předala 4. září 2023 předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová a místopředsedové příslušných vědních oblastí v sídle instituce na Národní třídě v Praze.

Představitelé Akademie věd ČR na ceremoniálu udělili celkem sedm čestných oborových medailí, dvě medaile Za zásluhy o Akademii věd ČR a dvě nejvýznačnější ocenění ­– De scientia et humanitate optime meritis.

„Dnes otevíráme nový akademický rok. Stejně jako ve škole i ve vědě platí pořekadlo verba movent, exempla trahunt – slova povzbuzují, příklady táhnou,“ zahájila ceremoniál Eva Zažímalová. „Všichni ocenění takovými příklady jsou, a motivují tak ostatní,“ dodala.

Zásluhy o Akademii
Medailí Za zásluhy ocenila předsedkyně dvě badatelky, které se podílely na posílení dobrého jména svých pracovišť, a tím i celé Akademie věd ČR.

Reprodukční biologií se dlouhodobě zabývá Jana Pěknicová. Stála u zrodu Biotechnologického ústavu AV ČR, který se pod jejím vedením stal významným pracovištěm. Zasloužila se i o rozvoj centra BIOCEV, společného pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy. Jak zmínil současný ředitel Biotechnologického ústavu AV ČR Bohdan Schneider, celý profesní život se věnovala vědě. „Zapojovala se ale i do aktivit přesahujících základní výzkum a spolupracovala s centry asistované reprodukce a klinickými laboratořemi.“

Eva SemotanováHistorického ústavu AV ČR, mezinárodně uznávaná specialistka na historickou geografii, kterou v Česku pozvedla na světovou úroveň, vybudovala obsáhlou mapovou sbírku či iniciovala vznik monumentálního Historického atlasu měst České republiky. Podle Jiřího Cajthamla ze Stavební fakulty Českého vysokého učení technického, který s vědkyní spolupracuje, je výjimečnou osobností oboru. „Její ochota spolupracovat na mezioborových projektech, například i s naší fakultou, přispěla k modernizaci české historické geografie,“ dodal.

jana

Text a fotografie: AV ČR